Tallinna Linnavalitsus 02.12.2009 korraldus number 1979.
Tallinna kriisikomisjoni koosseisu kinnitamine

Akti tunnistab kehtetuks

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine