Tallinna Linnavalitsus 02.12.2009 korraldus number 1964.
Männiku tee 43// Riisika tn 1 maa tagastamine ja nõudeõiguse osast suurtema pindalaga maa tagastamise korral riigile tasutava võla suuruse määramine

Akt viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Tallinna Linnavaraameti põhimäärus Tvk m 43 11.12.2008 01.04.2009
2 Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise korra kinnitamine Tlv m 65 19.09.1997 19.09.1997
3 Männiku tee 41/43 maa osaline kompensatsiooni määramine Tlv k 2072 18.10.2006