Tallinna Linnavalitsus 02.12.2009 korraldus number 1961.
Mustamäe linnaosa vanema ametisse nimetamine

Aktile viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine