Tallinna Linnavalitsus 02.12.2009 korraldus number 1961.
Mustamäe linnaosa vanema ametisse nimetamine

Akt viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Tallinna linnaosade valitsuste põhimääruste kinnitamine Tvk m 35 01.10.2009 29.10.2009
2 Tallinna linna ametiasutuste struktuur, teenistujate koosseis ja töö tasustamise kord Tvk m 44 11.12.2008 15.12.2008
3 Mustamäe linnaosa põhimäärus Tvk m 54 07.09.2006 14.09.2006
4 Tallinna põhimääruse uue redaktsiooni kinnitamine (Tallinna põhimäärus) Tvk m 27 10.10.1996 07.11.1996