Tallinna Linnavalitsuse 14. mai 2003 määruse nr 43 "Tallinna ühisveevärgi ja kanalisatsiooni võrkude laiendamise kulude läbivaatamise komisjoni moodustamine ja koosseisu kinnitamine" muutmine

Tallinna Linnavalitsus 02.12.2009 määrus number 87
jõustumine 07.12.2009
Kehtetuks tunnistamine 06.06.2011
Redaktsiooni kehtivus 07.12.2009 - 06.06.2011

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv m 01.06.2011 nr 86, jõustumine 06.06.2011

 

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

2. detsember 2009 nr 87

 

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 14. mai 2003 määruse nr 43 „Tallinna ühisveevärgi ja ‑kanalisatsiooni võrkude laiendamise kulude läbivaatamise komisjoni moodustamine ja koosseisu kinnitamine“ muutmine

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse Tallinna põhimääruse § 501 lg 2 alusel.

 

 

 

 

 

       

§ 1.  Muuta Tallinna Linnavalitsuse 14. mai 2003 määruse nr 43 „Tallinna ühisveevärgi ja ‑kanalisatsiooni võrkude laiendamise kulude läbivaatamise komisjoni moodustamine ja koosseisu kinnitamine“ pealkirja ja sõnastada järgmiselt:

„Tallinna ühisveevärgi ja ‑kanalisatsiooni võrkude laiendamise kulude läbivaatamise komisjoni moodustamine ja põhimääruse kinnitamine“.

§ 2.  Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 14. mai 2003 määruse nr 43 „Tallinna ühisveevärgi ja ‑kanalisatsiooni võrkude laiendamise kulude läbivaatamise komisjoni moodustamine ja koosseisu kinnitamine“ punkt 2.

§ 3.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 7. detsembril 2009.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär