Tallinna Linnavalitsus 02.12.2009 määrus number 87.
Tallinna Linnavalitsuse 14. mai 2003 määruse nr 43 "Tallinna ühisveevärgi ja kanalisatsiooni võrkude laiendamise kulude läbivaatamise komisjoni moodustamine ja koosseisu kinnitamine" muutmine

Akt muudab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Tallinna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni võrkude laiendamise kulude läbivaatamise komisjoni moodustamine ja koosseisu kinnitamine Tlv m 43 14.05.2003 19.05.2003