Tänavanime leviala täpsustamine Põhja-Tallinnas

Tallinna Linnavalitsus 02.12.2009 määrus number 86
jõustumine 07.12.2009

Redaktsiooni kehtivus 07.12.2009 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

MÄÄRUS

 

 

 

Tallinn

 2. detsember 2009 nr 86

 

 

 

Tänavanime leviala täpsustamine Põhja-Tallinnas

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohanimeseaduse § 3 lg 7 p 1, § 4 lg 1 p 4, § 5 lg 1 p 3 ja lg 4, § 13 lg 2 p-de 1 ja 2 ning Tallinna Linnavolikogu 3. märtsi 2005 määrusega nr 18 kinnitatud „Tallinna kohanimede määramise korra“ p-de 1.3.3, 2.2.2 ja 3.5 alusel ja tulenevalt Tallinna Linnavolikogu 22. juunil 2008 otsusega nr 234 kehtestatud „Sügise tn, Toompuiestee ja Paldiski mnt-ga piiratud kvartali osa detailplaneeringust“.

 

 

 

§ 1. Täpsustada Põhja-Tallinnas Kelmiküla asumisse jääva Saani tänava leviala vastavalt lisale.

§ 2. Põhja-Tallinna Valitsusel kindlustada uute tänavasiltide ja omaniku poolt aadressi numbrimärkide paigaldamine vastavalt tänava ja hoonestuse väljaehitamise ajaks.

§ 3. Määrus jõustub 7. detsembril 2009.

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär

LISA Tänavanime leviala täpsustamine Põhja - Tallinnas