Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tänavanime leviala täpsustamine Põhja-Tallinnas
Tallinna Linnavalitsus 02.12.2009 määrus number 86 [RT IV, 07.06.2013, 14]
Jõustumine:07.12.2009
Redaktsiooni kehtivus:07.12.2009 - ... [RT IV, 07.06.2013, 14]

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

MÄÄRUS

 

 

 

Tallinn

 2. detsember 2009 nr 86

 

 

 

Tänavanime leviala täpsustamine Põhja-Tallinnas

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohanimeseaduse § 3 lg 7 p 1, § 4 lg 1 p 4, § 5 lg 1 p 3 ja lg 4, § 13 lg 2 p-de 1 ja 2 ning Tallinna Linnavolikogu 3. märtsi 2005 määrusega nr 18 kinnitatud „Tallinna kohanimede määramise korra“ p-de 1.3.3, 2.2.2 ja 3.5 alusel ja tulenevalt Tallinna Linnavolikogu 22. juunil 2008 otsusega nr 234 kehtestatud „Sügise tn, Toompuiestee ja Paldiski mnt-ga piiratud kvartali osa detailplaneeringust“.

 

 

 

§ 1. Täpsustada Põhja-Tallinnas Kelmiküla asumisse jääva Saani tänava leviala vastavalt lisale.

§ 2. Põhja-Tallinna Valitsusel kindlustada uute tänavasiltide ja omaniku poolt aadressi numbrimärkide paigaldamine vastavalt tänava ja hoonestuse väljaehitamise ajaks.

§ 3. Määrus jõustub 7. detsembril 2009.

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär

LISA Tänavanime leviala täpsustamine Põhja - Tallinnas