Tallinna Linnavalitsus 25.11.2009 korraldus number 1953.
Tallinna Kristiine Lasteaed-Algkooli ümberkujundamismenetluse lõpparuande teadmiseks võtmine ja ümberkujundamiskomisjoni tegevuse lõpetamine

Akt viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Linnavara bilansilise kuuluvuse muutmine (Rästa põik 3) Tlv k 1647 07.10.2009
2 Tallinna Kristiine Lasteaed-Algkooli ümberkujundamine Tallinna Kristiine Lasteaiaks Tvk o 27 19.02.2009