Tallinna Linnavalitsus 25.11.2009 korraldus number 1953.
Tallinna Kristiine Lasteaed-Algkooli ümberkujundamismenetluse lõpparuande teadmiseks võtmine ja ümberkujundamiskomisjoni tegevuse lõpetamine

Akt tunnistab kehtetuks

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Tallinna Kristiine Lasteaed-Algkooli ümberkujundamiskomisjoni moodustamine Tlv k 694 29.04.2009