Linnavolikogu esimehele töötasu määramine

Tallinna Linnavolikogu 19.11.2009 otsus number 229

Redaktsiooni kehtivus 19.11.2009 - 03.11.2011

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

19. november 2009 nr 229

 

 

 

 

Linnavolikogu esimehele töötasu määramine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 21 ja Tallinna põhimääruse § 26 lg 1 p 21 alusel ning tulenevalt Tallinna Linnavolikogu 11. detsembri 2008 määruse nr 44 § 11 lõikest 2 ning lisast 3

 

 

1. Määrata Tallinna Linnavolikogu esimehe Toomas Vitsuti ametipalgaks 51 400 krooni kuus vastavalt palgaastmele D8.

2. Rakendada otsust tagasiulatuvalt 5. novembrist 2009.

3. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus Toomas Vitsutile teatavaks.

4. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Katrin Saks

Tallinna Linnavolikogu aseesimees