Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linnavolikogu esimehele töötasu määramine
Tallinna Linnavolikogu 19.11.2009 otsus number 229
Redaktsiooni kehtivus:19.11.2009 - 03.11.2011

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

19. november 2009 nr 229

 

 

 

 

Linnavolikogu esimehele töötasu määramine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 21 ja Tallinna põhimääruse § 26 lg 1 p 21 alusel ning tulenevalt Tallinna Linnavolikogu 11. detsembri 2008 määruse nr 44 § 11 lõikest 2 ning lisast 3

 

 

1. Määrata Tallinna Linnavolikogu esimehe Toomas Vitsuti ametipalgaks 51 400 krooni kuus vastavalt palgaastmele D8.

2. Rakendada otsust tagasiulatuvalt 5. novembrist 2009.

3. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus Toomas Vitsutile teatavaks.

4. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Katrin Saks

Tallinna Linnavolikogu aseesimees