Linnavolikogu komisjonide aseesimeeste valimine

Tallinna Linnavolikogu 19.11.2009 otsus number 228

Redaktsiooni kehtivus 19.11.2009 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

19. november 2009 nr 228

 

 

 

 

Linnavolikogu komisjonide aseesimeeste valimine

 

 

 

Juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 20, § 47 ja § 48 ning Tallinna põhimääruse § 26 lg 1 p 20, § 31, § 32 ja § 313 ning salajase hääletamise tulemustest

 

 

1. Valida:

1.1 haridus- ja kultuurikomisjoni aseesimeesteks Reet Laja ja Märt Sults;

1.2 keskkonnakomisjoni aseesimeheks Maimu Berg;

1.3 korrakaitsekomisjoni aseesimeheks Marika Juuse;

1.4 linnamajanduskomisjoni aseesimeheks Vladimir Panov;

1.5 linnavarakomisjoni aseesimeheks Igor Kravtšenko;

1.6 rahanduskomisjoni aseesimeesteks Katrin Saks ja Remo Holsmer;

1.7 sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni aseesimeheks Natalia Vaino;

1.8 tarbijakaitsekomisjoni aseesimeesteks Natalia Malleus ja Nikolai Stelmach;

1.9 õiguskomisjoni aseesimeheks Max Kaur.

2. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus teatavaks punktis 1 nimetatud isikutele.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees