Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Õiguskomisjoni koosseisu kinnitamine
Tallinna Linnavolikogu 19.11.2009 otsus number 227
Redaktsiooni kehtivus:18.04.2013 - ...

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:

Tvk o 18.04.2013 nr 57, vastuvõetud 18.04.2013
Tvk o 18.04.2013 nr 56, vastuvõetud 18.04.2013
Tvk o 04.10.2012 nr 141, vastuvõetud 04.10.2012
Tallinna linna valimiskomisjoni 13.06.2012 otsus nr 5 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel, jõustumine 13.06.2012
Tvk o 09.02.2012 nr 17, vastuvõetud 09.02.2012
Tvk o 21.04.2011 nr 58, vastuvõetud 21.04.2011
Tallinna linna valimiskomisjoni 04.04.2011 otsus nr 7 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel, jõustumine 05.04.2011
Tvk o 11.03.2010 nr 56, vastuvõetud 11.03.2010
Tallinna Linna Valimiskomisjoni 15.02.2010 otsus nr 2 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel – jõust. 15.02.2010
Tvk o 10.12.2009 nr 247
Tvk o 19.11.2009 nr 228
Tvk o 12.11.2009 nr 216

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

19. november 2009 nr 227

 

 

 

 

Õiguskomisjoni koosseisu kinnitamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 20 ja § 47 alusel ja juhindudes Tallinna põhimääruse § 26 lg 1 p 20 ja § 31 lg 2 ning võttes aluseks õiguskomisjoni esimehe esildise

 

 

     

1. Kinnitada õiguskomisjoni koosseis alljärgnevalt:

1.1 Margarita Tšernogorova – esimees

(Tvk o 12.11.2009 nr 216)

1.2 Sofja Derjugina

1.3 Valeri Kislitsõn

(Tvk o 18.04.2013 nr 56)

1.4 Vjatšeslav Prussakov

1.5 (Kehtetu - Kadi Pärnits - Tvk o 09.02.2012 nr 17, vastuvõetud 09.02.2012)

1.6 (Kehtetu - Tallinna Linna Valimiskomisjoni 15.02.2010 otsus nr 2 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel – jõust. 15.02.2010) 

1.7 Urmas Mardi

1.8 (Kehtetu - Kristen Michal - Tallinna linna valimiskomisjoni 04.04.2011 otsus nr 7 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel, jõustumine 05.04.2011)

1.9 (Kehtetu - Õnne Pillak - Tvk o 21.04.2011 nr 58, vastuvõetud 21.04.2011)

1.10 Elmar-Johannes Truu

1.11 Daisy Järva - aseesimees

(Tvk o 18.04.2013 nr 57)

1.12 Toomas Sepp

1.13 Jüri Pihl

1.14 Hilja-Anne Merzin

1.15 Evelyn Sepp

1.16 Allan Allmere

1.17 Eero Kosk

1.18 Ahto Pahk

1.19 Daniil Gatõžski

1.20 Jelena Rootamm-Valter

1.21 Jaak Juske

(Tvk o 11.03.2010 nr 56, vastuvõetud 11.03.2010)

1.22 Mati Lukas

(Tvk o 21.04.2011 nr 58, vastuvõetud 21.04.2011)

1.23 Erik Salumäe

(Tvk o 21.04.2011 nr 58, vastuvõetud 21.04.2011)

1.24 (Kehtetu - Kalle Mihkels - Tallinna linna valimiskomisjoni 13.06.2012 otsus nr 5 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel, jõustumine 13.06.2012)

1.25 Kalle Mihkels

(Tvk o 04.10.2012 nr 141, vastuvõetud 04.10.2012)

2. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus punktis 1 nimetatud isikutele teatavaks.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

Tallinna Linna Valimiskomisjon 04.04.2011 otsus nr 7
Lisa - TLVK 13.06.2012 otsus nr 5