Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tarbijakaitsekomisjoni koosseisu kinnitamine
Tallinna Linnavolikogu 19.11.2009 otsus number 226
Redaktsiooni kehtivus:03.05.2012 - ...

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:
Tallinna linna valimiskomisjoni 12.12.2012 otsus nr 9 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel, jõustumine 12.12.2012

Tallinna linna valimiskomisjoni 12.09.2012 otsus nr 6 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel, jõustumine 12.09.2012

Tvk o 03.05.2012 nr 59, vastuvõetud 03.05.2012
Tvk o 09.02.2012 nr 16, vastuvõetud 09.02.2012
Tallinna linna valimiskomisjoni 15.12.2011 otsus nr 17 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel, jõustumine 15.12.2011
Tvk o 05.05.2011 nr 72, vastuvõetud 05.05.2011
Tvk o 05.05.2011 nr 67, vastuvõetud 05.05.2011
N. Malleus 28.04.2011 avaldus, jõustumine 29.04.2011
Tallinna linna valimiskomisjoni 30.03.2011 otsus nr 5 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel, jõustumine 01.04.2011
Tallinna linna valimiskomisjoni 01.11.2010 otsus nr 7 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel, jõustumine 01.11.2010
Tvk o 28.01.2010 nr 3, vastuvõetud 28.01.2010
Tvk o 19.11.2009 nr 228
Tvk o 12.11.2009 nr 216

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

19. november 2009 nr 226

 

 

 

 

Tarbijakaitsekomisjoni koosseisu kinnitamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 20 ja § 47 alusel ja juhindudes Tallinna põhimääruse § 26 lg 1 p 20 ja § 31 lg 2 ning võttes aluseks tarbijakaitsekomisjoni esimehe esildise

 

 

     

1. Kinnitada tarbijakaitsekomisjoni koosseis alljärgnevalt:

1.1 Juri Poljakov – esimees

(Tvk o 12.11.2009 nr 216)

1.2 Vadim Antsupov

1.3 Enn-Toivo Annuk - aseesimees

(Tvk o 28.01.2010 nr 3, vastuvõetud 28.01.2010;
Tvk o 05.05.2011 nr 72, vastuvõetud 05.05.2011)

1.4 Natalia Malleus

(Tvk o 19.11.2009 nr 228;
28.04.2011 avaldus)

1.5 Andres Rozalka

1.6 Vjatšeslav Prussakov

1.7 Margarita Tšernogorova

1.8 (Enn Vetemaa - Kehtetu - Tallinna linna valimiskomisjoni 01.11.2010 otsus nr 7 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel, jõustumine 01.11.2010)

1.9 (Tiina Lokk-Tramberg - Kehtetu - Tallinna linna valimiskomisjoni 12.12.2012 otsus nr 9 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel, jõustumine 12.12.2012)

1.10 Eero Merilind

1.11 (Nikolai Stelmach - Kehtetu -  aseesimees - Tallinna linna valimiskomisjoni 15.12.2011 otsus nr 17 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel, jõustumine 15.12.2011)

1.12 Nikolai Kazakov

1.13 (Kehtetu - Tatjana Vassiljeva - Tallinna linna valimiskomisjoni 30.03.2011 otsus nr 5 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel, jõustumine 01.04.2011)

1.14 Imbi Masing

1.15 Maris Sild

1.16 Erika Konovalova

1.17 Jüri Kütt

1.18 Jaanus Ojangu

1.19 Madle Lippus

1.20 (Kehtetu - Eha Võrk - Tvk o 05.05.2011 nr 67, vastuvõetud 05.05.2011)

1.21 Arvo Sarapuu

(Tvk o 05.05.2011 nr 67, vastuvõetud 05.05.2011)

1.22 Reet Trei
(Tvk o 09.02.2012 nr 16, vastuvõetud 09.02.2012)

1.23 (Kehtetu - Tarmo Lausing - Tallinna linna valimiskomisjoni 12.09.2012 otsus nr 6 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel, jõustumine 12.09.2012)

2. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus punktis 1 nimetatud isikutele teatavaks.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

LISA - Tallinna linna valimiskomisjoni otsus nr 7
LISA - Tallinna linna valimiskomisjoni otsus nr 17
Lisa - Tallinna linna Valimiskomisjoni otsus nr 6
Tallinna linna valimiskomisjoni 12.12.2012 otsus nr 9