Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosseisu kinnitamine
Tallinna Linnavolikogu 19.11.2009 otsus number 225
Redaktsiooni kehtivus:14.06.2012 - ...

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:
Tvk o 14.06.2012 nr 87, vastuvõetud 14.06.2012
Tvk o 03.11.2011 nr 182, vastuvõetud 03.11.2011
Tvk o 08.09.2011 nr 147, vastuvõetud 08.09.2011
Tallinna linna valimiskomisjoni 14.06.2011 otsus nr 9 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel, jõustumine 14.06.2011
Tvk o 21.04.2011 nr 57, vastuvõetud 21.04.2011
Tallinna linna valimiskomisjoni 30.03.2011 otsus nr 5 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel, jõustumine 01.04.2011
Tvk o 28.01.2010 nr 2, vastuvõetud 28.01.2010
Tvk o 19.11.2009 nr 228
Tvk o 12.11.2009 nr 216

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

19. november 2009 nr 225

 

 

 

 

Sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosseisu kinnitamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 20 ja § 47 alusel ja juhindudes Tallinna põhimääruse § 26 lg 1 p 20 ja § 31 lg 2 ning võttes aluseks sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimehe esildise

 

 

     

1. Kinnitada sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosseis alljärgnevalt:

1.1 Kadi Pärnits – esimees

(Tvk o 12.11.2009 nr 216)

1.2 (Kehtetu - Kaie Kõrb - Tvk o 03.11.2011 nr 182, vastuvõetud 03.11.2011)

1.3 (Kehtetu - Vladimir Rusnak - Tallinna linna valimiskomisjoni 30.03.2011 otsus nr 5 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel, jõustumine 01.04.2011)

1.4 Mark Levin

1.5 (Kehtetu - Larissa Novožilova - Tallinna linna valimiskomisjoni 30.03.2011 otsus nr 5 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel, jõustumine 01.04.2011)

1.6 (Kehtetu - Sergei Nikonov - Tallinna linna valimiskomisjoni 30.03.2011 otsus nr 5 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel, jõustumine 01.04.2011)

1.7 Natalia Vaino - aseesimees

(Tvk o 19.11.2009 nr 228)

1.8 (Kehtetu - Andres Luus - Tvk o 21.04.2011 nr 57, vastuvõetud 21.04.2011)

1.9 (Kehtetu - Ants Leemets - Tvk o 21.04.2011 nr 57, vastuvõetud 21.04.2011)

1.10 Eero Merilind

1.11 (Kehtetu - Reet Laja - Tallinna linna valimiskomisjoni 30.03.2011 otsus nr 5 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel, jõustumine 01.04.2011)

1.12 Vahur Keldrima

1.13 Erki Korp

1.14 Peeter Mardna

1.15 Helge Hallika

1.16 Piret Kruuser

1.17 (Kehtetu - Erik Proomann - Tvk o 03.11.2011 nr 182, vastuvõetud 03.11.2011)

1.18 Peeter Tiš;ler

1.19 Merike Martinson

1.20 Alar Tamm

1.21 (Kehtetu - Helle Kalda - Tallinna linna valimiskomisjoni 14.06.2011 otsus nr 9 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel, jõustumine 14.06.2011)

1.22 Toivo Tootsen

(Tvk o 21.04.2011 nr 57, vastuvõetud 21.04.2011)

1.23 Lauri Laats

(Tvk o 21.04.2011 nr 57, vastuvõetud 21.04.2011)

1.24 Nelli Kalikova

(Tvk o 21.04.2011 nr 57, vastuvõetud 21.04.2011)

1.25 Olga Barabaner

(Tvk o 08.09.2011 nr 147, vastuvõetud 08.09.2011)

1.26 Vladimir Rusnak

(Tvk o 08.09.2011 nr 147, vastuvõetud 08.09.2011)

1.27 Toivo Tootsen

(Tvk o 08.09.2011 nr 147, vastuvõetud 08.09.2011)

1.28 Matti Tarum
(Tvk o 14.06.2012 nr 87, vastuvõetud 14.06.2012)

1.29 Marika Juuse

(Tvk o 03.11.2011 nr 182, vastuvõetud 03.11.2011)

2. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus punktis 1 nimetatud isikutele teatavaks.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

Lisa - TLVK o nr 9, 14.06.2011