Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linnamajanduskomisjoni koosseisu kinnitamine
Tallinna Linnavolikogu 19.11.2009 otsus number 222
Redaktsiooni kehtivus:05.09.2013 - ...

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:
Tvk o 05.09.2013 nr 134, vastuvõetud 05.09.2013
Tallinna linna valimiskomisjoni 18.06.2013 otsus nr 5 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel, jõustumine 18.06.2013
Tallinna linna valimiskomisjoni 05.06.2013 otsus nr 4 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel, jõustumine 05.06.2013

Tallinna linna valimiskomisjoni 30.05.2013 otsus nr 3 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel, jõustumine 30.05.2013
Tvk o 26.01.2012 nr 1, vastuvõetud 26.01.2012

Tvk o 17.11.2011 nr 195, vastuvõetud 17.11.2011
Tvk o 03.11.2011 nr 185, vastuvõetud 03.11.2011
Tvk o 20.10.2011 nr 168, vastuvõetud 20.10.2011
Tallinna linna valimiskomisjoni 04.10.2011 otsus nr 13 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel, jõustumine 04.10.2011
Tlv o 21.04.2011 nr 53, vastuvõetud 21.04.2011
Tallinna linna valimiskomisjoni 04.04.2011 otsus nr 7 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel, jõustumine 05.04.2011
Tallinna linna valimiskomisjoni 30.03.2011 otsus nr 5 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel, jõustumine 01.04.2011
Tvk o 04.11.2010 nr 254
Tallinna Linna Valimiskomisjoni 19.10.2010 otsus nr 6 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel, jõustumine 19.10.2010
Tvk o 11.03.2010 nr 57, vastuvõetud 11.03.2010 
Tallinna Linna Valimiskomisjoni 27.11.2009 otsus nr 42 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel – jõust. 27.11.2009
Tvk o 19.11.2009 nr 228
Tvk o 12.11.2009 nr 216

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

19. november 2009 nr 222

 

 

 

 

Linnamajanduskomisjoni koosseisu kinnitamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 20 ja § 47 alusel ning juhindudes Tallinna põhimääruse § 26 lg 1 p 20 ja § 31 lg 2 ning võttes aluseks linnamajanduskomisjoni esimehe esildise

 

 

     

1. Kinnitada linnamajanduskomisjoni koosseis alljärgnevalt:

1.1 (Kehtetu - Anu Hallik-Jürgenstein – Tallinna linna valimiskomisjoni 04.10.2011 otsus nr 13 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel, jõustumine 04.10.2011)

1.2 Valeri Kislitsõn

1.3 (Kehtetu - Igor Kravtšenko - Tvk o 26.01.2012 nr 1, vastuvõetud 26.01.2012)

1.4 Vladimir Panov - esimees
(Tvk o 05.09.2013 nr 134, vastuvõetud 05.09.2013)

1.5 Igor Sedašev

1.6 Maimu Berg 

(Tallinna Linna Valimiskomisjoni 27.11.2009 otsus nr 42 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel – jõust. 27.11.2009;

Tvk o 11.03.2010 nr 57, vastuvõetud 11.03.2010)

1.7 Urmas Mardi

1.8 Anneli Entson

1.9 (Kehtetu -Katja Ljubobratets - Tallinna Linna Valimiskomisjoni 19.10.2010 otsus nr 6 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel, jõustumine 19.10.2010)

1.10 (Kehtetu - Ants Leemets - Tlv o 21.04.2011 nr 53, vastuvõetud 21.04.2011)

1.11 Ignar Fjuk

1.12 Kalle Jõks

1.13 Jaanus Mutli - ekspert
(Tallinna linna valimiskomisjoni 30.03.2011 otsus nr 5 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel, jõustumine 01.04.2011;
Tallinna linna valimiskomisjoni 05.06.2013 otsus nr 4 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel, jõustumine 05.06.2013;
Tallinna linna valimiskomisjoni 18.06.2013 otsus nr 5 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel, jõustumine 18.06.2013)

1.14 Endrik Mänd

1.15 Hanno Matto

1.16 Arvo Uukkivi

1.17 (Kehtetu - Mart Aare - Tallinna linna valimiskomisjoni 30.03.2011 otsus nr 5 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel, jõustumine 01.04.2011)

1.18 Mari Jüssi

1.29 Taavi Aas

1.20 Sven Ehala

(Tvk o 11.03.2010 nr 57, vastuvõetud 11.03.2010)

1.21 (Kehtetu - Kairi Aljas - Tallinna linna valimiskomisjoni 04.04.2011 otsus nr 7 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel, jõustumine 05.04.2011)

1.22 (Kehtetu - Õnne Pillak - Tvk o 17.11.2011 nr 195, vastuvõetud 17.11.2011)

1.23 Mati Lukas

(Tlv o 21.04.2011 nr 53, vastuvõetud 21.04.2011)

1.24 Kaupo Nõlvak

(Tlv o 21.04.2011 nr 53, vastuvõetud 21.04.2011)

1.25 Andrei Birov - aseesimees

(Tvk o 03.11.2011 nr 185, vastuvõetud 03.11.2011)

1.26 Martin Kukk

(Tvk o 17.11.2011 nr 195, vastuvõetud 17.11.2011)

1.27 Enno Tamm

(Tvk o 26.01.2012 nr 1, vastuvõetud 26.01.2012)

 

2. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus punktis 1 nimetatud isikutele teatavaks.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

Tallinna Linna Valimiskomisjoni otsus
Tallinna Linna Valimiskomisjoni 04.04.2011 otsus nr 7
Tallinna Linna Valimiskomisjoni otsus 04.10.2011 nr 13
Tallinna Linna Valimiskomisjoni 30.05.2013 otsus nr 3
Lisa - Tallinna Linna Valimiskomisjoni 05.06.2013 otsus nr 4
Lisa - Tallinna Linna Valimiskomisjoni 18.06.2013 otsus nr 5