Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Rahanduskomisjoni koosseisu kinnitamine
Tallinna Linnavolikogu 19.11.2009 otsus number 224
Redaktsiooni kehtivus:18.04.2013 - ...

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:

Tallinna linna valimiskomisjoni 30.05.2013 otsus nr 3 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel, jõustumine 30.05.2013
Tvk o 18.04.2013 nr 55, vastuvõetud 18.04.2013
Tallinna linna valimiskomisjoni 06.03.2013 otsus nr 1 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel, jõustumine 06.03.2013
Tvk o 03.11.2011 nr 184, vastuvõetud 03.11.2011
Tvk o 21.04.2011 nr 51, vastuvõetud 21.04.2011
Tallinna linna valimiskomisjoni 04.04.2011 otsus nr 7 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel, jõustumine 05.04.2011
Tvk o 27.01.2011 nr 1
Tallinna linna valimiskomisjoni 05.01.2011 otsus nr 1 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel, jõustumine 06.01.2011
Tvk o 02.12.2010 nr 273
Tvk o 21.10.2010 nr 234
Tallinna linna valimiskomisjoni 05.10.2010 otsus nr 5 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel, jõustumine 05.10.2010
Tvk o 19.11.2009 nr 228
Tvk o 12.11.2009 nr 216

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

19. november 2009 nr 224

 

 

 

 

Rahanduskomisjoni koosseisu kinnitamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 20 ja § 47 alusel ja juhindudes Tallinna põhimääruse § 26 lg 1 p 20 ja § 31 lg 2 ning võttes aluseks rahanduskomisjoni esimehe esildise

 

 

     

1. Kinnitada rahanduskomisjoni koosseis alljärgnevalt:

1.1 Toomas Vitsut – esimees

(Tvk o 12.11.2009 nr 216 )

1.2 Olga Barabaner

1.3 Enn-Toivo Annuk

(Tvk o 18.04.2013 nr 55 )

1.4 Leonid Mihhailov

1.5 (Kehtetu - Vladimir Panov - Tallinna linna valimiskomisjoni 30.05.2013 otsus nr 3 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel, jõustumine 30.05.2013)

1.6 Igor Sedaš;;ev

1.7 Märt Sults

1.8 Katrin Saks 

(Tvk o 27.01.2011 nr 1)

1.9 Jaak Juske

1.10 (Kehtetu - Andres Luus - Tvk o 21.04.2011 nr 51, vastuvõetud 21.04.2011)

1.11 (Kehtetu - Anna-Greta Tsahkna - Tallinna linna valimiskomisjoni 06.03.2013 otsus nr 1 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel, jõustumine 06.03.2013)

1.12 (Kehtetu - Remo Holsmer - aseesimees - Tallinna linna valimiskomisjoni 04.04.2011 otsus nr 7 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel, jõustumine 05.04.2011)

1.13 (Kehtetu - Valdo Randpere - Tallinna linna valimiskomisjoni 04.04.2011 otsus nr 7 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel, jõustumine 05.04.2011)

1.14 (Kehtetu - Martin Kukk - Tvk o 03.11.2011 nr 184, vastuvõetud 03.11.2011)

1.15 Taavi Aas

1.16 Toomas Sepp

1.17 Tiit Järve

1.18 Svetlana Baltina

1.19 Erik Vest

1.20 Edgar Savisaar

1.21 (Kehtetu - Jörgen Siil -aseesimees -Tallinna linna valimiskomisjoni 05.01.2011 otsus nr 1 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel, jõustumine 06.01.2011)

1.22 Ants Leemets

(Tvk o 21.04.2011 nr 51, vastuvõetud 21.04.2011)

1.23 Toivo Jürgenson

(Tvk o 21.04.2011 nr 51, vastuvõetud 21.04.2011)

1.24 Õnne Pillak

(Tvk o 03.11.2011 nr 184, vastuvõetud 03.11.2011)

2. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus punktis 1 nimetatud isikutele teatavaks.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

Tallinna Linna Valimiskomisjoni 04.04.2011 otsus nr 7
Tallinna Linna Valimiskomisjoni 06.03.2013 otsus nr 1
Tallinna Linna Valimiskomisjoni 30.05.2013 otsus nr 3