Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linnavarakomisjoni koosseisu kinnitamine
Tallinna Linnavolikogu 19.11.2009 otsus number 223
Redaktsiooni kehtivus:17.11.2011 - ...

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:

Tvk o 17.11.2011 nr 194, vastuvõetud 17.11.2011
Tvk o 03.11.2011 nr 183, vastuvõetud 03.11.2011
Tvk o 20.10.2011 nr 166, vastuvõetud 20.10.2011
Tallinna linna valimiskomisjoni 04.10.2011 otsus nr 13 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel, jõustumine 04.10.2011
Tvk o 08.09.2011 nr 148, vastuvõetud 08.09.2011
Tallinna linna valimiskomisjoni 14.06.2011 otsus nr 9 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel, jõustumine 14.06.2011
Tvk o 05.05.2011 nr 66, vastuvõetud 05.05.2011
Tvk o 21.04.2011 nr 52, vastuvõetud 21.04.2011
Tallinna linna valimiskomisjoni 06.04.2011 otsus nr 8 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel, jõustumine 06.04.2011
Tallinna linna valimiskomisjoni 04.04.2011 otsus nr 7 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel, jõustumine 05.04.2011
Tvk o 27.01.2011 nr 2
Tallinna linna valimiskomisjoni 05.01.2011 otsus nr 1 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel, jõustumine 06.01.2011
Tvk o 04.11.2010 nr 253
Tvk o 21.10.2010 nr 236
Tallinna linna valimiskomisjoni 19.10.2010 otsus nr 6 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel, jõustumine 19.10.2010
Tallinna linna valimiskomisjoni 05.10.2010 otsus nr 5 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel, jõustumine 05.10.2010
Tvk o 08.04.2010 Nr. 84 , vastuvõetud 08.04.2010
Tvk o 11.02.2010 nr 27, vastuvõetud 11.02.2010
Tvk o 19.11.2009 nr 228
Tvk o 12.11.2009 nr 216

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

19. november 2009 nr 223

 

 

 

 

Linnavarakomisjoni koosseisu kinnitamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 20 ja § 47 alusel ja juhindudes Tallinna põhimääruse § 26 lg 1 p 20 ja § 31 lg 2 ning võttes aluseks linnavarakomisjoni esimehe esildise

 

 

     

1. Kinnitada linnavarakomisjoni koosseis alljärgnevalt:

1.1 Jaak Juske – esimees

(Tvk o 12.11.2009 nr 216)

1.2 Katrin Saks

(Tvk o 27.01.2011 nr 2)

1.3 (Kehtetu - Reet Roos -Tallinna linna valimiskomisjoni 04.04.2011 otsus nr 7 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel, jõustumine 05.04.2011)

1.4 (Siim Kabrits - Kehtetu - Tallinna linna valimiskomisjoni 06.04.2011 otsus nr 8 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel, jõustumine 06.04.2011)

1.5 (Kehtetu - Valdo Randpere - Tallinna linna valimiskomisjoni 04.04.2011 otsus nr 7 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel, jõustumine 05.04.2011)

1.6 (Katja Ljubobratets - Kehtetu -Tallinna linna valimiskomisjoni 19.10.2010 otsus nr 6 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel, jõustumine 19.10.2010)

1.7 (Kehtetu - Aleksandr Makarov - Tvk o 21.04.2011 nr 52, vastuvõetud 21.04.2011)

1.8 (Kehtetu - Anu Hallik-Jürgenstein - Tallinna linna valimiskomisjoni 04.10.2011 otsus nr 13 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel, jõustumine 04.10.2011)

1.9 Valeri Kislitsõn

1.10 Igor Kravtšenko - aseesimees

(Tvk o 19.11.2009 nr 228)

1.11 Enno Tamm

(Tvk o 11.02.2010 nr 27, vastuvõetud 11.02.2010)

1.12 Jevgeni Diptan

1.13 Jekaterina Matusihis

1.14 Rein Vinni

1.15 Reet Trei

1.16 Ly Kovanen

1.17 Alo Brandt

1.18 Priit Pärtelpoeg

1.19 (Kehtetu - Meelis Trepp - Tvk o 20.10.2011 nr 166, vastuvõetud 20.10.2011)

1.20 Eha Võrk

1.21 (Jörgen Siil - Kehtetu - Tallinna linna valimiskomisjoni 05.01.2011 otsus nr 1 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel, jõustumine 06.01.2011)

1.22 (Kehtetu - Kairi Aljas - Tallinna linna valimiskomisjoni 04.04.2011 otsus nr 7 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel, jõustumine 05.04.2011) 

1.23 Andres Luus

(Tvk o 21.04.2011 nr 52, vastuvõetud 21.04.2011)

1.24 Tarmo Kruusimäe

(Tvk o 21.04.2011 nr 52, vastuvõetud 21.04.2011)

1.25 (Kehtetu - Ants Leemets - Tvk o 17.11.2011 nr 194, vastuvõetud 17.11.2011)

1.26 Katrin Karisma-Krumm

(Tvk o 21.04.2011 nr 52, vastuvõetud 21.04.2011)

1.27 (Kehtetu - Helle Kalda - Tallinna linna valimiskomisjoni 14.06.2011 otsus nr 9 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel, jõustumine 14.06.2011)

1.28 Vladimir Rusnak

(Tvk o 08.09.2011 nr 148, vastuvõetud 08.09.2011)

1.29 Juho Kalberg

(Tvk o 20.10.2011 nr 166, vastuvõetud 20.10.2011)

1.30 Kalev Kallemets

(Tvk o 03.11.2011 nr 183, vastuvõetud 03.11.2011)

1.31 Andrei Birov

(Tvk o 03.11.2011 nr 183, vastuvõetud 03.11.2011)

2. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus punktis 1 nimetatud isikutele teatavaks.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

Tallinna Linna Valimiskomisjoni otsus
Tallinna Linna Valimiskomisjoni otsus 05.01.2011 nr 1
Tallinna Linna Valimiskomisjoni 04.04.2011 otsus nr 7
Tallinna Linna Valimiskomisjoni 06.04.2011 otsus nr 8
Tallinna Linna Valimiskomisjoni otsus 04.10.2011 nr 13