Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Korrakaitsekomisjoni koosseisu kinnitamine
Tallinna Linnavolikogu 19.11.2009 otsus number 221
Redaktsiooni kehtivus:17.11.2011 - ...

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:
Tvk o 17.11.2011 nr 191, vastuvõetud 17.11.2011
Tvk o 16.06.2011 nr 102, vastuvõetud 16.06.2011
Tvk o 19.05.2011 nr 82, vastuvõetud 19.05.2011
Tvk o 21.04.2011 nr 54, vastuvõetud 21.04.2011
Tvk o 07.04.2011 nr 49, vastuvõetud 07.04.2011
Tallinna linna valimiskomisjoni 04.04.2011 otsus nr 7 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel, jõustumine 05.04.2011
Tallinna linna valimiskomisjoni 30.03.2011 otsus nr 5 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel, jõustumine 01.04.2011
Tvk o 27.01.2011 nr 3, vastuvõetud 27.01.2011
Tvk o 02.12.2010 nr 275, vastuvõetud 02.12.2010
Tvk o 06.05.2010 nr 102, vastuvõetud 06.05.2010 
Tvk o 22.04.2010 nr 95, vastuvõetud 22.04.2010 
Tvk o 19.11.2009 nr 228
Tvk o 12.11.2009 nr 216

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

19. november 2009 nr 221

 

 

 

 

Korrakaitsekomisjoni koosseisu kinnitamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 20 ja § 47 alusel ja juhindudes Tallinna põhimääruse § 26 lg 1 p 20 ja § 31 lg 2 ning võttes aluseks korrakaitsekomisjoni esimehe esildise

 

 

     

1. Kinnitada korrakaitsekomisjoni koosseis alljärgnevalt:

1.1(Kehtetu -  Andres Anvelt – esimees - Tallinna linna valimiskomisjoni 04.04.2011 otsus nr 7 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel, jõustumine 05.04.2011)

1.2 Marika Juuse - aseesimees

(Tvk o 19.11.2009 nr 228)

1.3 (Kehtetu - Mihhail Kõlvart - Tallinna linna valimiskomisjoni 04.04.2011 otsus nr 7 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel, jõustumine 05.04.2011)

1.4 Natalia Malleus

1.5 Andres Rozalka

1.6 Juri Poljakov

1.7 Igor Sedašev

1.8 Max Kaur - esimees

(Tvk o 06.05.2010 nr 102, vastuvõetud 06.05.2010;
Tvk o 07.04.2011 nr 49, vastuvõetud 07.04.2011)

1.9 (Kehtetu - Aleksandr Makarov - Tvk o 21.04.2011 nr 54, vastuvõetud 21.04.2011)

1.10 (Kehtetu - Mart Aare - Tallinna linna valimiskomisjoni 30.03.2011 otsus nr 5 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel, jõustumine 01.04.2011)

1.11 (Kehtetu - Tarmo Kruusimäe - Tvk o 21.04.2011 nr 54, vastuvõetud 21.04.2011)

1.12 Mati Iila

1.13 Lembit Kolk

1.14 (Vadim Belobrovtsev - Kehtetu - Tvk o 27.01.2011 nr 3, vastuvõetud 27.01.2011)

1.15 Toomas Viks

1.16 Priidu Pärna

1.17 Kaido Kukk
(Tvk o 02.12.2010 nr 275, vastuvõetud 02.12.2010)

1.18 (Kehtetu - Kaimo Järvik - Tvk o 21.04.2011 nr 54, vastuvõetud 21.04.2011)

1.19 (Kehtetu - Tiina Ristmäe - Tvk o 17.11.2011 nr 191, vastuvõetud 17.11.2011)

1.20 Jüri Pihl

1.21 (Kehtetu - Taavi Aas - Tvk o 19.05.2011 nr 82, vastuvõetud 19.05.2011)

1.22 Nelli Privalova

(Tvk o 21.04.2011 nr 54, vastuvõetud 21.04.2011)

1.23 Monica Rand

(Tvk o 21.04.2011 nr 54, vastuvõetud 21.04.2011)

1.24 Erik Salumäe

(Tvk o 21.04.2011 nr 54, vastuvõetud 21.04.2011)

1.25 Avo Üprus

(Tvk o 21.04.2011 nr 54, vastuvõetud 21.04.2011)

1.26 Peeter Lukanenok

(Tvk o 19.05.2011 nr 82, vastuvõetud 19.05.2011)

1.27 Valeri Kislitsõn

(Tvk o 19.05.2011 nr 82, vastuvõetud 19.05.2011)

1.28 Raik Saart

(Tvk o 16.06.2011 nr 102, vastuvõetud 16.06.2011)

1.29 Indrek Randma

(Tvk o 17.11.2011 nr 191, vastuvõetud 17.11.2011)

2. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus punktis 1 nimetatud isikutele teatavaks.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

Tallinna Linna Valimiskomisjoni 04.04.2011 otsus nr 7