Keskkonnakomisjoni koosseisu kinnitamine

Tallinna Linnavolikogu 19.11.2009 otsus number 220

Redaktsiooni kehtivus 17.11.2011 - ...

REDAKTSIOON:

Tallinna linna valimiskomisjoni 05.06.2013 otsus nr 4 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel, jõustumine 05.06.2013
Tvk o 17.11.2011 nr 192, vastuvõetud 17.11.2011
Tvk o 20.10.2011 nr 167, vastuvõetud 20.10.2011
Tvk o 06.10.2011 nr 157, vastuvõetud 06.10.2011
Tallinna linna valimiskomisjoni 04.10.2011 otsus nr 13 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel, jõustumine 04.10.2011
Tvk o 19.05.2011 nr 83, vastuvõetud 19.05.2011
Tvk o 21.04.2011 nr 55, vastuvõetud 21.04.2011
Tallinna linna valimiskomisjoni 30.03.2011 otsus nr 5 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel, jõustumine 01.04.2011
Tvk o 02.12.2010 nr 274
Tallinna linna valimiskomisjoni 16.11.2010 otsus nr 8 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel, jõustumine 19.11.2010
Tallinna linna valimiskomisjoni 01.11.2010 otsus nr 7 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel, jõustumine 01.11.2010
Tvk o 06.09.2010 nr 186, vastuvõetud 06.09.2010
Tvk o 25.03.2010 nr 69, vastuvõetud 25.03.2010
Tvk o 11.03.2010 nr 58, vastuvõetud 11.03.2010 
Tallinna Linna Valimiskomisjoni 15.02.2010 otsus nr 2 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel – jõust. 15.02.2009
Tvk o 28.01.2010 nr 1, vastuvõetud 28.01.2010
Tvk o 10.12.2009 nr 246
Tallinna Linna Valimiskomisjoni 27.11.2009 otsus nr 42 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel – jõust. 27.11.2009
Tvk o 19.11.2009 nr 228
Tvk o 12.11.2009 nr 216

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

19. november 2009 nr 220

 

 

 

 

Keskkonnakomisjoni koosseisu kinnitamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 20 ja § 47 alusel ja juhindudes Tallinna põhimääruse § 26 lg 1 p 20 ja § 31 lg 2 ning võttes aluseks keskkonnakomisjoni esimehe esildise

 

 

     

1. Kinnitada keskkonnakomisjoni koosseis alljärgnevalt:

1.1 Andres Kollist – esimees

(Tvk o 12.11.2009 nr 216)

1.2 Sergei Bogovski

1.3 Enno Tamm

(Tvk o 28.01.2010 nr 1, vastuvõetud 28.01.2010)

1.4 Elmar-Johannes Truu

1.5 (Kehtetu - Ants Pilving - Tallinna linna valimiskomisjoni 05.06.2013 otsus nr 4 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel, jõustumine 05.06.2013)

1.6 (Kehtetu - Vladimir Rusnak - Tallinna linna valimiskomisjoni 30.03.2011 otsus nr 5 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel, jõustumine 01.04.2011)

1.7 Maimu Berg – aseesimees

(Tallinna Linna Valimiskomisjoni 27.11.2009 otsus nr 42 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel – jõust. 27.11.2009;
Tvk o 19.11.2009 nr 228;
Tvk o 11.03.2010 nr 58, vastuvõetud 11.03.2010)

1.8 (Enn Vetemaa - Kehtetu - Tallinna linna valimiskomisjoni 01.11.2010 otsus nr 7 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel, jõustumine 01.11.2010)

1.9 Kalev Kukk

1.10 (Kehtetu - Õnne Pillak - Tvk o 21.04.2011 nr 55, vastuvõetud 21.04.2011)

1.11 Kalev Vapper

1.12 Tiina Mägi

(Tvk o 06.09.2010 nr 186, vastuvõetud 06.09.2010)

1.13 Karmen Kähr

1.14 Rein Ratas

1.15 (Kehtetu - Rein Einasto - ekspert - Tvk o 17.11.2011 nr 192, vastuvõetud 17.11.2011)

1.16 Kristo Roosileht

(Tvk o 02.12.2010 nr 274)

1.17 Raul Juhkam

(Tvk o 25.03.2010 nr 69, vastuvõetud 25.03.2010)

1.18 Mart Kont

1.19 Meelis Uustal

1.20 (Kehtetu - Deniss Boroditš - Tvk o 21.04.2011 nr 55, vastuvõetud 21.04.2011)

1.21 (Kehtetu - Jüri Pihl - Tvk o 06.10.2011 nr 157, vastuvõetud 06.10.2011)

1.21 Katrin Karisma-Krumm

(Tvk o 21.04.2011 nr 55, vastuvõetud 21.04.2011)

1.22 Arvo Sarapuu

(Tvk o 21.04.2011 nr 55, vastuvõetud 21.04.2011)

1.23 (Kehtetu - Anu Hallik-Jürgenstein - Tallinna linna valimiskomisjoni 04.10.2011 otsus nr 13 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel, jõustumine 04.10.2011)

1.24 Kadi Pärnits

(Tvk o 06.10.2011 nr 157, vastuvõetud 06.10.2011)

1.25 Igor Kravtšenko

(Tvk o 20.10.2011 nr 167, vastuvõetud 20.10.2011)

1.26 Lembi-Liis Ebre

(Tvk o 17.11.2011 nr 192, vastuvõetud 17.11.2011)

2. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus punktis 1 nimetatud isikutele teatavaks.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

LISA - Tallinnalinna valimiskomisjoni otsus nr 7
Tallinna Linna Valimiskomisjoni otsus 04.10.2011 nr 13
Lisa - Tallinna Linna Valimiskomisjoni otsus 05.06.2013 nr 4