Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Keskkonnakomisjoni koosseisu kinnitamine
Tallinna Linnavolikogu 19.11.2009 otsus number 220
Redaktsiooni kehtivus:06.09.2010 - 02.12.2010

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:

Tallinna linna valimiskomisjoni 16.11.2010 otsus nr 8 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel, jõustumine 19.11.2010

Tallinna linna valimiskomisjoni 01.11.2010 otsus nr 7 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel, jõustumine 01.11.2010

Tvk o 06.09.2010 nr 186, vastuvõetud 06.09.2010

Tvk o 25.03.2010 nr 69, vastuvõetud 25.03.2010
Tvk o 11.03.2010 nr 58, vastuvõetud 11.03.2010 
Tallinna Linna Valimiskomisjoni 15.02.2010 otsus nr 2 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel – jõust. 15.02.2009
Tvk o 28.01.2010 nr 1, vastuvõetud 28.01.2010
Tvk o 10.12.2009 nr 246
Tallinna Linna Valimiskomisjoni 27.11.2009 otsus nr 42 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel – jõust. 27.11.2009
Tvk o 19.11.2009 nr 228
Tvk o 12.11.2009 nr 216

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

19. november 2009 nr 220

 

 

 

 

Keskkonnakomisjoni koosseisu kinnitamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 20 ja § 47 alusel ja juhindudes Tallinna põhimääruse § 26 lg 1 p 20 ja § 31 lg 2 ning võttes aluseks keskkonnakomisjoni esimehe esildise

 

 

     

1. Kinnitada keskkonnakomisjoni koosseis alljärgnevalt:

1.1 Andres Kollist – esimees

(Tvk o 12.11.2009 nr 216)

1.2 Sergei Bogovski

1.3 Enno Tamm

(Tvk o 28.01.2010 nr 1, vastuvõetud 28.01.2010)

1.4 Elmar-Johannes Truu

1.5 Ants Pilving

1.6 Vladimir Rusnak

1.7 Maimu Berg – aseesimees

(Tallinna Linna Valimiskomisjoni 27.11.2009 otsus nr 42 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel – jõust. 27.11.2009;

Tvk o 19.11.2009 nr 228;
Tvk o 11.03.2010 nr 58, vastuvõetud 11.03.2010)

1.8 (Enn Vetemaa - Kehtetu - Tallinna linna valimiskomisjoni 01.11.2010 otsus nr 7 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel, jõustumine 01.11.2010)

1.9 Kalev Kukk

1.10 Õnne Pillak

1.11 Kalev Vapper

1.12 Tiina Mägi

(Tvk o 06.09.2010 nr 186, vastuvõetud 06.09.2010)

1.13 Karmen Kähr

1.14 Rein Ratas

1.15 Rein Einasto - ekspert

(Tallinna linna valimiskomisjoni 16.11.2010 otsus nr 8 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel, jõustumine 19.11.2010)

1.16 Kaido Kukk

1.17 Raul Juhkam

(Tvk o 25.03.2010 nr 69, vastuvõetud 25.03.2010)

1.18 Mart Kont

1.19 Meelis Uustal

1.20 Deniss Boroditš;

 

2. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus punktis 1 nimetatud isikutele teatavaks.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

LISA - Tallinnalinna valimiskomisjoni otsus nr 7