Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Keskkonnakomisjoni koosseisu kinnitamine
Tallinna Linnavolikogu 19.11.2009 otsus number 220
Redaktsiooni kehtivus:12.11.2009 - 19.11.2009

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:
Tvk o 12.11.2009 nr 216

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

19. november 2009 nr 220

 

 

 

 

Keskkonnakomisjoni koosseisu kinnitamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 20 ja § 47 alusel ja juhindudes Tallinna põhimääruse § 26 lg 1 p 20 ja § 31 lg 2 ning võttes aluseks keskkonnakomisjoni esimehe esildise

 

 

     

1. Kinnitada keskkonnakomisjoni koosseis alljärgnevalt:

1.1 Andres Kollist – esimees

(Tvk o 12.11.2009 nr 216 )

1.2 Sergei Bogovski

1.3 Kaja Laanmäe

1.4 Elmar-Johannes Truu

1.5 Ants Pilving

1.6 Vladimir Rusnak

1.7 Maimu Berg

1.8 Enn Vetemaa

1.9 Kalev Kukk

1.10 Õnne Pillak

1.11 Kalev Vapper

1.12 Arvo Käärd

1.13 Karmen Kähr

1.14 Rein Ratas

1.15 Rein Einasto

1.16 Kaido Kukk

1.17 Sven Ehala

1.18 Mart Kont

1.19 Meelis Uustal

1.20 Deniss Boroditš;

2. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus punktis 1 nimetatud isikutele teatavaks.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees