Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Haridus- ja kultuurikomisjoni koosseisu kinnitamine
Tallinna Linnavolikogu 19.11.2009 otsus number 219
Redaktsiooni kehtivus:05.04.2012 - ...

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:

Tallinna linna valimiskomisjoni 12.12.2012 otsus nr 9 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel, jõustumine 12.12.2012
Tvk o 05.04.2012 nr 41, vastuvõetud 05.04.2012
Tvk o 17.11.2011 nr 193, vastuvõetud 17.11.2011
Tallinna linna valimiskomisjoni 07.11.2011 otsus nr 16 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel, jõustumine 07.11.2011
Tvk o 22.09.2011 nr 149, vastuvõetud 22.09.2011
Tallinna linna valimiskomisjoni 06.09.2011 otsus nr 12 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel, jõustumine 06.09.2011
Tvk o 21.04.2011 nr 56, vastuvõetud 21.04.2011
Tallinna linna valimiskomisjoni 04.04.2011 otsus nr 7 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel, jõustumine 05.04.2011
Tallinna linna valimiskomisjoni 30.03.2011 otsus nr 5 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel, jõustumine 01.04.2011
Tvk o 04.11.2010 nr 252
Tvk o 21.10.2010 nr 235
Tallinna linna valimiskomisjoni 28.09.2010 otsus nr 4 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel, jõustumine 01.10.2010
Tvk o 06.09.2010 nr 187, vastuvõetud 06.09.2010
Tvk o 25.02.2010 nr 45, vastuvõetud 25.02.2010 
Tvk o 19.11.2009 nr 228
Tvk o 12.11.2009 nr 216

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

19. november 2009 nr 219

 

 

 

 

Haridus- ja kultuurikomisjoni koosseisu kinnitamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 20 ja § 47 alusel ja juhindudes Tallinna põhimääruse § 26 lg 1 p 20 ja § 31 lg 2 ning võttes aluseks haridus- ja kultuurikomisjoni esimehe esildise

 

 

     

1. Kinnitada haridus- ja kultuurikomisjoni koosseis alljärgnevalt:

1.1 (Tarmo Lausing – esimees - Kehtetu - Tallinna linna valimiskomisjoni 28.09.2010 otsus nr 4 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel, jõustumine 01.10.2010)

1.2 Daisy Järva

(Tvk o 25.02.2010 nr 45, vastuvõetud 25.02.2010 )

1.3 Ruslana Veber

1.4 Kaja Laanmäe - esimees

(Tvk o 21.10.2010 nr 235)

1.5 Märt Sults - aseesimees

(Tvk o 19.11.2009 nr 228)

1.6 Niina Sõtnik

1.7 Eduard Toman

1.8 (Kehtetu - Reet Laja - aseesimees - Tallinna linna valimiskomisjoni 30.03.2011 otsus nr 5 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel, jõustumine 01.04.2011)

1.9 (Kehtetu - Mart Meri - Tallinna linna valimiskomisjoni 07.11.2011 otsus nr 16 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel, jõustumine 07.11.2011)

1.10 Tarmo Kruusimäe

1.11 Andres Öpik

1.12 (Kehtetu - Tiina Lokk-Tramberg - Tallinna linna valimiskomisjoni 12.12.2012 otsus nr 9 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel, jõustumine 12.12.2012)

1.13 Matti Martinson

1.14 Toomas Kruusimägi

1.15 Lauri Leesi

1.16 (Kehtetu - Yana Toom - Tvk o 21.04.2011 nr 56, vastuvõetud 21.04.2011)

1.17 Barbi-Jenny Pilvre-Storgard

1.18 Jüri Trei

1.19 Reet Laja

(Tvk o 22.09.2011 nr 149, vastuvõetud 22.09.2011)

1.20 (Kehtetu - Katrin Stöör - Tvk o 05.04.2012 nr 41, vastuvõetud 05.04.2012)

1.21 (Kehtetu - Mihhail Kõlvart - Tallinna linna valimiskomisjoni 04.04.2011 otsus nr 7 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel, jõustumine 05.04.2011)

1.22 Evelyn Sepp

(Tvk o 21.04.2011 nr 56, vastuvõetud 21.04.2011)

1.23 Mihhail Kõlvart

(Tvk o 21.04.2011 nr 56, vastuvõetud 21.04.2011)

1.24 Toivo Tootsen

(Tvk o 22.09.2011 nr 149, vastuvõetud 22.09.2011)

1.25 (Kehtetu - Hannes Rumm - Tallinna linna valimiskomisjoni 06.09.2011 otsus nr 12 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel, jõustumine 06.09.2011)

1.26 Andra Veidemann

(Tvk o 17.11.2011 nr 193, vastuvõetud 17.11.2011)

1.27 Renate Gross

(Tvk o 05.04.2012 nr 41, vastuvõetud 05.04.2012)

2. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus punktis 1 nimetatud isikutele teatavaks.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

Tallinna Linna Valimiskomisjoni 04.04.2011 otsus nr 7
Tallinna Linna Valimiskomisjoni 06.09.2011 otsus nr 12
Tallinna linna valimiskomisjoni 7.11.2011 otsus nr 16
Tallinna linna valimiskomisjoni 12.12.2012 otsus nr 9