Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Balti keti 20. aastapäeva märkivate ning ärkamisaega käsitlevate filmide ideekavandite konkursile kaekunud tööde hindamiseks moodustatud ajutise komisjoni tegevuse lõpetamine
Tallinna Linnavalitsus 11.11.2009 korraldus number 1870
Redaktsiooni kehtivus:11.11.2009 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

11. november 2009 nr 1870-k

 

 

Balti keti 20. aastapäeva märkivate ning ärkamisaega käsitlevate filmide ideekavandite konkursile laekunud tööde hindamiseks moodustatud ajutise komisjoni tegevuse lõpetamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ning Tallinna põhimääruse § 50¹ lg 6 alusel

 

 

1. Lõpetada Tallinna Linnavalitsuse  4. märtsi 2009 korraldusega nr 347-k Balti keti 20. aastapäeva märkivate ning ärkamisaega käsitlevate filmide ideekavandite konkursile laekunud tööde hindamiseks moodustatud ajutise komisjoni tegevus.

2. Tunnistada kehtetuks  Tallinna Linnavalitsuse 4. märtsi 2009 korraldusega nr 347-k  Ajutise komisjoni moodustamine Balti keti 20. aastapäeva märkivate ning ärkamisaega käsitlevate filmide ideekavandite konkursile laekunud tööde hindamiseks“.

3. Tallinna Kultuuriväärtuste Ametil teha korraldus teatavaks Kaia Jäppinenile, Georg Pelisaarele, Lennart Sundjale, Katrin Siskale, Küllo Arjakasele, Mait Laasile, Artur Talvikule ja Kristiina Davidjantsile.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär