Tallinna linna esindajate kandidaatide esitamine Euroopa Liidu regioonide komitee Eesti delegatsiooni

Tallinna Linnavolikogu 12.11.2009 otsus number 217

Redaktsiooni kehtivus 12.11.2009 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

12. november 2009 nr 217

 

 

 

 

Tallinna linna esindajate kandidaatide esitamine Euroopa Liidu regioonide komitee Eesti delegatsiooni

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 punkti 2 alusel ja kooskõlas Tallinna põhimääruse § 78

 

 

1. Esitada Tallinna linna esindajateks Euroopa Liidu regioonide komitee Eesti delegatsioonis Toomas Vitsut ja Jüri Pihl põhiliikmekandidaatideks.

2. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus teatavaks Eesti Linnade Liidule.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees