Linnavolikogu komisjonide esimeeste valimine

Tallinna Linnavolikogu 12.11.2009 otsus number 216

Redaktsiooni kehtivus 12.11.2009 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

12. november 2009 nr 216

 

 

 

 

Linnavolikogu komisjonide esimeeste valimine

 

 

 

Juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 20, § 47 ja § 48, Tallinna põhimääruse § 26 lg 1 p 20, § 31 lg 1, § 313, § 32 lg 2, § 37 lg 8, ning tulenevalt salajase hääletamise tulemustest

 

 

1. Valida linnavolikogu komisjonide esimeesteks:

1.1 haridus- ja kultuurikomisjoni esimeheks Tarmo Lausing;

1.2 keskkonnakomisjoni esimeheks Andres Kollist;

1.3 korrakaitsekomisjoni esimeheks Andres Anvelt;

1.4 linnamajanduskomisjoni esimeheks Anu Hallik-Jürgenstein;

1.5 linnavarakomisjoni esimeheks Jaak Juske;

1.6 rahanduskomisjoni esimeheks Toomas Vitsut;

1.7 sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimeheks Kadi Pärnits;

1.8 tarbijakaitsekomisjoni esimeheks Juri Poljakov;

1.9 õiguskomisjoni esimeheks Margarita Tšernogorova.

2. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus teatavaks punktis 1 nimetatud isikutele.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees