Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Aktile on aluseks
 
Tvk m 10.10.1996 nr 27
Akt muudab
 
Tvk o 19.11.2009 nr 219
 
Tvk o 19.11.2009 nr 220
 
Tvk o 19.11.2009 nr 221
 
Tvk o 19.11.2009 nr 222
 
Tvk o 19.11.2009 nr 223
 
Tvk o 19.11.2009 nr 224
 
Tvk o 19.11.2009 nr 225
 
Tvk o 19.11.2009 nr 226
 
Tvk o 19.11.2009 nr 227
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linnavolikogu komisjonide esimeeste valimine
Tallinna Linnavolikogu 12.11.2009 otsus number 216
Redaktsiooni kehtivus:12.11.2009 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

12. november 2009 nr 216

 

 

 

 

Linnavolikogu komisjonide esimeeste valimine

 

 

 

Juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 20, § 47 ja § 48, Tallinna põhimääruse § 26 lg 1 p 20, § 31 lg 1, § 313, § 32 lg 2, § 37 lg 8, ning tulenevalt salajase hääletamise tulemustest

 

 

1. Valida linnavolikogu komisjonide esimeesteks:

1.1 haridus- ja kultuurikomisjoni esimeheks Tarmo Lausing;

1.2 keskkonnakomisjoni esimeheks Andres Kollist;

1.3 korrakaitsekomisjoni esimeheks Andres Anvelt;

1.4 linnamajanduskomisjoni esimeheks Anu Hallik-Jürgenstein;

1.5 linnavarakomisjoni esimeheks Jaak Juske;

1.6 rahanduskomisjoni esimeheks Toomas Vitsut;

1.7 sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimeheks Kadi Pärnits;

1.8 tarbijakaitsekomisjoni esimeheks Juri Poljakov;

1.9 õiguskomisjoni esimeheks Margarita Tšernogorova.

2. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus teatavaks punktis 1 nimetatud isikutele.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees