Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linnavolikogu komisjonide moodustamine
Tallinna Linnavolikogu 12.11.2009 otsus number 215
Redaktsiooni kehtivus:12.11.2009 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

12. november 2009 nr 215

 

 

 

 

Linnavolikogu komisjonide moodustamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 20, § 47 ja § 48 ning Tallinna põhimääruse § 26 lg 1 p 20, § 31 ja § 32 alusel

 

 

1. Moodustada alljärgnevad linnavolikogu komisjonid:

1.1 haridus- ja kultuurikomisjon;

1.2 keskkonnakomisjon;

1.3 korrakaitsekomisjon;

1.4 linnamajanduskomisjon;

1.5 linnavarakomisjon;

1.6 rahanduskomisjon;

1.7 revisjonikomisjon;

1.8 sotsiaal- ja tervishoiukomisjon;

1.9 tarbijakaitsekomisjon;

1.10 õiguskomisjon.

2. Teha revisjonikomisjonile ülesandeks:

2.1 kontrollida lisaks seaduses ja Tallinna põhimääruses toodud ülesannetele linnavalitsuse ja linna asutuste tegevuse vastavust korruptsioonivastasele seadusele ja linnavolikogu poolt kinnitatud korruptsioonivastase seaduse rakendamise eeskirjale;

2.2 esitada linnavolikogule ülevaade korruptsioonivastase seaduse täitmisest linna asutustes vähemalt üks kord aastas koos tegevusaruandega.

3. Teha haridus- ja kultuurikomisjonile ülesandeks tegeleda lisaks haridus- ja kultuurikomisjoni põhimääruses sätestatud tegevusvaldkondadele laste ja noorukite kaitse ja järelevalve, laste ja noorukite hoolekandeasutuste töökorralduse, laste ja noorukite vaba aja sisustamise ning toimetulekuraskustes lastega perede abistamise küsimustega.

4. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil avaldada otsus ajalehes, milles linn avaldab oma ametlikke teadaandeid.

5. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees