Tallinna Juudi Kooli direktori ametist vabastamine

Tallinna Linnavalitsus 04.11.2009 korraldus number 1838

Redaktsiooni kehtivus 04.11.2009 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

4. november 2009 nr 1838-k

 

 

Tallinna Juudi Kooli direktori ametist vabastamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 50 lg 1 p 7 ja Tallinna põhimääruse § 52 lg 9 alusel ning tulenevalt linnapea ettepanekust

 

 

1. Vabastada Samuel Golomb Tallinna Juudi Kooli direktori ametikohalt.

2. Tallinna Haridusametil teha korraldus teatavaks Samuel Golombile.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär