Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse 29. aprilli 2009 korralduse nr 703-k "Tallinna Linnavalitsuse hasartmängu mängukoha alatise komisjoni koosseisu kinnitamine" muutmine
Tallinna Linnavalitsus 04.11.2009 korraldus number 1836
Redaktsiooni kehtivus: - 16.02.2011

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 16.02.2011 nr 217

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

4. november 2009 nr 1836-k

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 29. aprilli 2009 korralduse nr 703-k „Tallinna Linnavalitsuse hasartmängu mängukohtade alatise komisjoni koosseisu kinnitamine“ muutmine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 3, Tallinna põhimääruse § 501 lg-te 1 ja 2, Tallinna Linnavalitsuse 15. aprilli 2009 määruse nr 35 „Hasartmängu mängukohtade komisjoni moodustamine ja selle põhimäärus“ § 5 lg 5 alusel ning tulenevalt vajadusest muuta komisjoni koosseisu

 

 

     

1. Tallinna Linnavalitsuse 29. aprilli 2009 korralduse nr 703-k „Tallinna Linnavalitsuse hasartmängu mängukohtade alatise komisjoni koosseisu kinnitamine“ punktiga 1 kinnitatud hasartmängu mängukohtade komisjoni koosseisus tehakse muudatus ning arvatakse komisjoni koosseisust välja Tallinna Linnakantselei linnapea nõunik Alar Pink ja Tallinna Linnavolikogu liige Tõnis Bittmann.

2. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Alar Pinkile, Tõnis Bittmannile ja Tallinna Ettevõtlusametile.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär