Tänavanime määramine Lasnamäe linnaosas

Tallinna Linnavalitsus 04.11.2009 määrus number 80
jõustumine 09.11.2009

Redaktsiooni kehtivus 09.11.2009 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

  4. november 2009 nr 80

 

 

 

 

 

Tänavanime määramine Lasnamäe linnaosas

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohanimeseaduse §  3 lg 7 p 1, § 4 lg 1 p 4, § 5 lg 1 p 3 ja lg 4, § 13 lg 2     p-de 1 ja 2 ning Tallinna Linnavolikogu 3. märtsi 2005 määrusega nr 18 kinnitatud „Tallinna kohanimede määramise korra“ p-de 1.3.3, 2.2.2 ja 3.5 alusel ja tulenevalt Tallinna Linnavolikogu 1. oktoobri 2009 otsusega nr 197 kehtestatud „Võidujooksu tn 12 // Pae tn 7a kinnistu ja lähiala detailplaneeringust“.

 

 

 

 

 

§ 1.  Määrata Lasnamäe linnaosas Sikupilli asumis Võidujooksu tn 12 // Pae tn 7a kinnistu ja lähiala detailplaneeringuga tekkivale uuele tänavale nimeks Paepargi tänav (lisa 1).

§ 2.  Täpsustada Lasnamäe linnaosas Pallasti tänava kulgu (lisa 2).

§ 3.  Lasnamäe Linnaosa Valitsusel kindlustada uute tänavasiltide ja omaniku poolt aadressi numbrimärkide paigaldamine vastavalt tänava ja hoonestuse väljaehitamise ajaks.

§ 4.  Määrus jõustub 9. novembril 2009.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

LISA 1 Paepargi tänava skeem

LISA 2 Pallasti tänava skeem