Tänavanimede määramine Kesklinnas

Tallinna Linnavalitsus 04.11.2009 määrus number 79
jõustumine 09.11.2009

Redaktsiooni kehtivus 09.11.2009 - ...

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

 4. november 2009 nr 79

 

 

 

 

 

Tänavanimede määramine Kesklinnas

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohanimeseaduse § 3 lg 7 p 1, § 4 lg 1 p 4, § 5 lg 1 p 3 ja lg 4, § 13 lg 2 p-de 1 ja 2 ning Tallinna Linnavolikogu 3. märtsi 2005 määrusega nr 18 kinnitatud „Tallinna kohanimede määramise korra“ p-de 1.3.3, 2.2.2 ja 3.5 alusel ja tulenevalt Tallinna Linnavolikogu 1. oktoobri 2009 otsusega nr 196 kehtestatud „Veerenni tn 36 kinnistu ja lähiala detailplaneeringust“.

 

 

 

 

 

§ 1.  Määrata Kesklinnas Veerenni asumis Veerenni tn 36 kinnistu ja lähiala detailplaneeringuga tekkivatele uutele tänavatele nimeks Tiiu tänav ja Pille tänav vastavalt lisale.

§ 2.  Tallinna Kesklinna Valitsusel kindlustada uute tänavasiltide ja omaniku poolt aadressi numbrimärkide paigaldamine vastavalt tänavate ja hoonestuse väljaehitamise ajaks.

§ 3.  Määrus jõustub 9. novembril 2009.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

LISA Tiiu tänava ja Pille tänava skeem