Tallinna Linnavalitsus 04.11.2009 määrus number 79.
Tänavanimede määramine Kesklinnas

Aktile viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine