Tallinna Linnavalitsus 04.11.2009 määrus number 79.
Tänavanimede määramine Kesklinnas

Akt on aluseks

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine