Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tänavanime määramine Kesklinnas
Tallinna Linnavalitsus 28.10.2009 määrus number 77 [RT IV, 07.06.2013, 20]
Jõustumine:02.11.2009
Redaktsiooni kehtivus:02.11.2009 - ... [RT IV, 07.06.2013, 20]

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

MÄÄRUS

 

 

 

Tallinn

  28. oktoober 2009 nr 77

 

 

 

Tänavanime määramine Kesklinnas

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohanimeseaduse § 3 lg 7 p 1, § 4 lg 1 p 4, § 5 lg 1 p 3 ja lg 4, § 13 lg 2 p-de 1 ja 2 ning Tallinna Linnavolikogu 3. märtsi 2005 määrusega nr 18 kinnitatud „Tallinna kohanimede määramise korra“ p-de 1.3.3, 2.2.2 ja 3.5 alusel ning tulenevalt Tallinna Kesklinna halduskogu ettepanekust.

 

 

 

§ 1. Määrata Kesklinnas Sadama ja Kadrioru asumisse planeeritavale Jõe tänava ja Narva maantee vahel kulgevale Põhjaväila lõigule nimeks Reidi tee vastavalt lisale.

§ 2. Tallinna Kesklinna Valitsusel kindlustada uute tänavasiltide ja omaniku poolt numbrimärkide paigaldamine vastavalt tänava ja hoonestuse väljaehitamise ajaks.

§ 3. Määrus jõustub 2. novembril 2009.

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär

LISA Reidi tee skeem