Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linnavara valitseja muutmine (spordirajatised ja -inventar)
Tallinna Linnavalitsus 07.10.2009 korraldus number 1648
Redaktsiooni kehtivus:07.10.2009 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

7. oktoober 2009 nr 1648-k

 

 

Linnavara valitseja muutmine

(spordirajatised ja -inventar)

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 65 lg 5 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 1997 määrusega nr 56 kinnitatud „Linnavara valitsemise korra“ p-dega 3, 5.4, 15 ja 17

 

 

1. Tallinna Spordi- ja Noorsooametil anda vastavalt lisale oma valitsemiselt ja bilansist:

1.1 Tallinna Haridusameti valitsemisele ja bilanssi rajatud staadion, kunstmuru ja soetatud jalgpalliväravad.

1.2 Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti valitsemisele ja bilanssi rajatud Tallinna lauluväljaku rularamp.

2. Linnavara üleandmine ja vastuvõtmine vormistada aktiga.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Spordi- ja Noorsooametile,
Tallinna Haridusametile ja Tallinna Kultuuriväärtuste Ametile.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 7. oktoobri  2009

korralduse nr 1648-k

LISA

 

 

 

 

 

1. Tallinna Spordi- ja Noorsooameti valitsemiselt ja bilansist Tallinna Haridusameti valitsemisele ja bilanssi spordirajatised ja –inventar:

 

Jrk nr

Objekt

Asukoht

Ühik

Maht

Maksumus

1

Tallinna Mustjõe Gümnaasiumi staadion

Paldiski mnt 83

tk

1

454 680,00

2

Tallinna Kunstigümnaasiumi inventar - jalgpalliväravad

Kopli tn 102a

kompl

1

40 000,00

3

Tallinna Pääsküla Gümnaasiumi spordiväljaku kunstmuru

Vikerkaare tn 10 // Põllu tn 109

kompl

1

33 898,31

 

2. Tallinna Spordi- ja Noorsooameti valitsemiselt ja bilansist Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti valitsemisele ja bilanssi Tallinna lauluväljaku rularamp:

 

Jrk nr

Objekt

Asukoht

Ühik

Maht

Maksumus

1

Tallinna lauluväljaku rularamp

Narva mnt 95

kompl

1

439 784,00

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär