Tallinna Linnavalitsus 07.10.2009 korraldus number 1647.
Linnavara bilansilise kuuluvuse muutmine (Rästa põik 3)

Aktile on aluseks

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Tallinna põhimääruse uue redaktsiooni kinnitamine (Tallinna põhimäärus) Tvk m 27 10.10.1996 07.11.1996