Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Aktile on aluseks
 
Tvk m 10.10.1996 nr 27
Akt viitab
 
Tvk o 19.02.2009 nr 27
 
Tvk m 27.11.1997 nr 56
Aktile viitab
 
Tlv k 25.11.2009 nr 1953
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linnavara bilansilise kuuluvuse muutmine (Rästa põik 3)
Tallinna Linnavalitsus 07.10.2009 korraldus number 1647
Redaktsiooni kehtivus:07.10.2009 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

7. oktoober 2009 nr 1647-k

 

 

Linnavara bilansilise kuuluvuse muutmine (Rästa põik 3)

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 65 lg 3 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 1997 määrusega nr 56 kinnitatud „Linnavara valitsemise korra“ p-dega 6, 14, 15 ja 17 ning 19. veebruari 2009 otsusega nr 27 „Tallinna Kristiine Lasteaed-Algkooli ümberkujundamine Tallinna Kristiine Lasteaiaks“

 

 

1. Tallinna Haridusametil anda oma bilansist Tallinna Kristiine Lasteaia bilanssi Rästa põik 3 kinnistu (kinnistusregistri registriosa nr 23804601, katastritunnus 78407:701:0404, pindala 7 525 m², sihtotstarve sotsiaalmaa) ja Tallinna Kristiine Lasteaed-Algkooli (ümberkujundamisel) bilansist Tallinna Kristiine Lasteaia bilanssi eelnimetatud kinnistul asuv hoone.

2. Linnavara üleandmine ja vastuvõtmine vormistada aktiga.

3. Tallinna Haridusametil teha korraldus teatavaks Tallinna Kristiine Lasteaiale.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär