Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Ajutise komisjoni moodustamine jäätmepõletusjaama rajamise ettepanekute aruteluks ja läbirääkimiste ettevalmistamiseks ning läbiviimiseks
Tallinna Linnavalitsus 07.10.2009 korraldus number 1643
Redaktsiooni kehtivus:07.10.2009 - ...

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 24.03.2010 nr 427

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

7. oktoober 2009 nr 1643-k

 

 

Ajutise komisjoni moodustamine jäätmepõletusjaama rajamise ettepanekute aruteluks ja läbirääkimiste ettevalmistamiseks ning läbiviimiseks

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ja Tallinna põhimääruse §501 lg 6 alusel

 

     

1. Moodustada Tallinna Linnavalitsuse ajutine komisjon jäätmepõletusjaama rajamise ettepanekute aruteluks ja läbirääkimiste ettevalmistamiseks ning läbiviimiseks.

2. Kinnitada punktis 1 nimetatud komisjoni koosseis alljärgnevalt:

esimees:            Deniss Boroditš;            Tallinna abilinnapea

liikmed Priit Lello                      õigusdirektor

Katrin Kendra              finantsdirektor

Ain Valdmann               Tallinna Kommunaalameti juhataja

Arvo Käärd                  Tallinna Keskkonnaameti juhataja

Vello Ervin                    Tallinna Ettevõtlusameti linna äriühingute järelevalve
 osakonna juhataja        

3. Kutsuda komisjoni töös osalema liikmetena:

Aadu Paist                    Tallinna Tehnikaülikooli Soojustehnika Instituudi direktor

Heiki Tammoja             Tallinna Tehnikaülikooli Elektroenergeetika Instituudi direktor

                       Vladimir Panov  aktsiaseltsi Tallinna Soojus juhatuse liige

4. Komisjoni kutsub kokku ja selle tööd korraldab komisjoni esimees.

5. Komisjoni esimehel on õigus komisjoni töösse kaasata teisi spetsialiste ja ametiasutuste esindajaid, kooskõlastades kaasamise vastavate ametiasutuste juhtidega.

6. Komisjon esitab oma tegevusest aruande linnavalitsusele 2009. aasta jooksul.

7. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks punktides 2 ja 3 nimetatud isikutele.

8. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär