Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele komisjoni moodustamiseks projekti "Tallinn innovatsioonipealinnaks!" algatamiseks
Tallinna Linnavolikogu 01.10.2009 otsus number 193
Redaktsiooni kehtivus:01.10.2009 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

1. oktoober 2009 nr 193

 

 

 

 

Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele komisjoni moodustamiseks projekti “Tallinn innovatsioonipealinnaks!“ algatamiseks

 

 

 

Lähtudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 2, § 30 lg 1 p 2 ja 3, Tallinna põhimääruse § 6 lg 3, § 49 lg 1 p 3 ja 4 ning soovist soodustada ja õhutada uuenduslikkust Tallinna linnas

 

 

1. Teha Tallinna Linnavalitsusele ülesandeks moodustada laiapõhjaline komisjon projekti “Tallinn innovatsioonipealinnaks!“ algatamiseks.

2. Komisjoni lähteülesanneteks on:

2.1 koguda ja kaardistada informatsiooni rakendusväärtusega uuenduste kohta eesmärgiga kaasata rohkem innovatsiooni Tallinna linna ettevõtmistesse;

2.2 ette valmistada ja esitada Tallinna Linnavalitsusele meetmete kava, kuidas täiustada Tallinna linna innovaatilise keskkonnana, et soodustada ja õhutada uuenduslikkust Eesti pealinnas.

3. Tallinna Linnavalitsusel esitada informatsioon komisjoni esialgsetest töötulemustest Tallinna Linnavolikogule hiljemalt 2010. aasta teise kvartali lõpuks.

4. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus teatavaks Tallinna Linnavalitsusele.

5. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees