Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Sihtasutusele Tallinn 2011 linna poolt eraldatud eelarveliste vahendite kasutamise otstarbekuse kontroll aastatel 2007–2008
Tallinna Linnavolikogu 01.10.2009 otsus number 199
Redaktsiooni kehtivus:01.10.2009 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

1. oktoober 2009 nr 199

 

 

 

 

Sihtasutusele Tallinn 2011 linna poolt eraldatud eelarveliste vahendite kasutamise otstarbekuse kontroll aastatel 2007–2008

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 48 lg 3 ja Tallinna põhimääruse § 33 alusel ning tulenevalt linnavolikogu revisjonikomisjoni 20. aprilli 2009 revisjoniaktist nr 1/2009 “Sihtasutusele Tallinn 2011 Tallinna linna poolt eraldatud eelarveliste vahendite kasutamise otstarbekuse kontroll aastatel 2007–2008“, Tallinna Linnavolikogu revisjonikomisjoni 25. mai 2009 otsusest nr 7 ja Tallinna Linnavalitsuse 25. juuni 2009 nr 29 seisukohast revisjonikomisjoni akti ja otsuse kohta

 

 

1. Võtta revisjonikomisjoni kontrollimise materjalid teadmiseks.

2. Sihtasutusel rangelt lähtuda asjade ostmisel ja teenuste tellimisel riigi ja Tallinna õigusaktidest.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees