Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linnaosade valitsuste põhimääruste kinnitamine
Tallinna Linnavolikogu 01.10.2009 määrus number 35
Jõustumine:29.10.2009
Kehtetuks tunnistamine:16.10.2017
Redaktsiooni kehtivus:21.11.2015 - 16.10.2017 [RT IV, 07.06.2013, 5]

 Redaktsioonid

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tvk m 20.04.2017 nr 8 [RT IV, 28.04.2017, 8 - jõust. 16.10.2017]

REDAKTSIOON:
Tvk m 12.11.2015 nr 22 [RT IV, 18.11.2015, 16 - jõust. 21.11.2015]
Tvk m 13.12.2012 nr 29, jõustumine 21.12.2012
Tvk m 26.01.2012 nr 4, jõustumine 03.02.2012

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

        1.oktoober 2009    nr 35

 

 

Tallinna linnaosade valitsuste põhimääruste kinnitamine

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34 alusel, kooskõlas Tallinna põhimääruse § 52 lõigetega 2, 6 ja 7 ning § 104 lõigetega 1 ja 2.

 

 

     

§ 1. Kinnitada Tallinna linnaosade valitsuste põhimäärused alljärgnevalt:

1) Haabersti Linnaosa Valitsuse põhimäärus vastavalt lisale 1;

2) Tallinna Kesklinna Valitsuse põhimäärus vastavalt lisale 2;

3) Kristiine Linnaosa Valitsuse põhimäärus vastavalt lisale 3;

4) Lasnamäe Linnaosa Valitsuse põhimäärus vastavalt lisale 4;

5) Mustamäe Linnaosa Valitsuse põhimäärus vastavalt lisale 5;

6) Nõmme Linnaosa Valitsuse põhimäärus vastavalt lisale 6;

7) Pirita Linnaosa Valitsuse põhimäärus vastavalt lisale 7;

8) Põhja-Tallinna Valitsuse põhimäärus vastavalt lisale 8.

§ 2. [Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 3. Määrus jõustub Tallinna Linnavolikogu 2009. aasta valimistulemuste väljakuulutamisele järgnevast päevast.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

Lisa 1 - Haabersti Linnaosa Valitsuse põhimäärus
Lisa 2 - Tallinna Kesklinna Valitsuse põhimäärus
Lisa 3 - Kristiine Linnaosa Valitsuse põhimäärus
Lisa 4 - Lasnamäe Linnaosa Valitsuse põhimäärus (Tvk m 26.01.2012 nr 4, jõustumine 03.02.2012)
Lisa 5 - Mustamäe Linnaosa Valitsuse põhimäärus
Lisa 6 - Nõmme Linnaosa Valitsuse põhimäärus (Tvk m 13.12.2012 nr 29, jõustumine 21.12.2012)
Lisa 7 Pirita Linnaosa Valitsuse põhimäärus [RT IV, 18.11.2015, 16 - jõust. 21.11.2015]
Lisa 8 - Põhja-Tallinna Valitsuse põhimäärus