Tallinna Linnavolikogu 01.10.2009 määrus number 35.
Tallinna linnaosade valitsuste põhimääruste kinnitamine

Akt tunnistab kehtetuks

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Tallinna linnaosade valitsuste põhimääruste kinnitamine Tvk m 20 28.05.1998 15.06.1998