Tallinna Linnavolikogu 01.10.2009 määrus number 35.
Tallinna linnaosade valitsuste põhimääruste kinnitamine

Akt on aluseks

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine