Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linnavara valitseja muutmine ja valitsema volitatud asutuse määramine (Kalamaja kalmistupargi maa ja rajatised ning kino "Sõprus" esine purskkaev)
Tallinna Linnavalitsus 30.09.2009 korraldus number 1593
Redaktsiooni kehtivus:30.09.2009 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

30. september 2009 nr 1593-k

 

 

Linnavara valitseja muutmine ja valitsema volitatud asutuse määramine (Kalamaja kalmistupargi maa ja rajatised ning kino „Sõprus“ esine purskkaev)

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 65 lg 5 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 1997 määrusega nr 56 kinnitatud „Linnavara valitsemise korra“ p-dega 3, 5.4, 6, 15, 17 ja 18 ning Tallinna Linnavalitsuse 15. märtsi 2006 määruse nr 20 „Tallinna linna omandis olevate purskkaevude hooldusnõuded“ §-ga 2

 

 

1. Tallinna Kommunaalametil anda oma bilansist ameti hallatava asutuse Kadrioru Park valdusesse ja bilanssi Kalamaja kalmistupargi rajatised vastavalt lisale 1 ja Kungla tn 63 üldkasutatava maa sihtotstarbega  kinnistu, pindalaga 65 943 m², katastritunnusega 78408:801:0194, maksustamishinnaga 3 560 900 krooni vastavalt maa maksustamishinna 23. mai 2008 aktile nr 4232.

2. Tallinna Keskkonnaametil anda oma valitsemiselt ja bilansist Tallinna Kommunaalameti valitsemisele ja ameti hallatava asutuse Kadrioru Park valdusesse ning bilanssi Kalamaja kalmistupargi lastemänguväljaku rajatised vastavalt lisale 2.

3. Põhja-Tallinna Valitsusel anda oma valitsemiselt Tallinna Kommunaalameti valitsemisele bilansiväline vara Kalamaja kalmistupargi värav – kellatorn.

4. Tallinna Kommunaalametil anda oma bilansist ameti hallatava asutuse Kadrioru Park valdusesse ja bilanssi kino „Sõprus“ esise purskkaevu rajatised vastavalt lisale 3.

5. Linnavara üleandmised ja vastuvõtmised vormistada aktidega.

6. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Keskkonnaametile, Põhja-Tallinna Valitsusele, Tallinna Kommunaalametile ja linna asutusele Kadrioru Park.

7. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 30. septembri 2009

korralduse nr 1593-k

LISA 1

 

Tallinna Kommunaalameti bilansist hallatava asutuse Kadrioru Park valdusesse ja bilanssi üleantavad Kalamaja kalmistupargi rajatised

 

 

Jrk

Töö nimetus

Ühik

Maht

Maksumus

nr.

 

 

 

 

 

Teed

 

 

 

1

Asfaltbetoonist TAB 8 II  kate

340

479947,84

2

Äärekivi 100X30X15cm

m

175

57358,59

3

Pruuni 80mm betoonkivikattega tee

396

686720,73

4

Äärekivi 50X18X6cm

m

4 594

1312800,81

5

Halli 30mm betoonkivikattega tee

2 212

1991643,74

6

Graniitsõelmetega tee

3 911

1262593,08

7

Graniitsillutisega tee

53

95165,11

8

Terasest piire graniitsõelmetega teele

m

1 495

606030,89

 

Kokku teed:

 

 

6 492 260,79

 

Infotahvel

 

 

 

9

Infotahvlid

tk

2

61357,80

 

Vee ja kanalisatsioonitorustik

 

 

 

10

Vee ja kanalisatsioonitorustik koos kaevudega

m

2 225

3273358,59

 

Purskkaev

 

 

 

11

Purskkaevu veetorustik

m

6

276527,50

12

Purskkaev

tk

2

1647532,03

 

Kokku purskkaev:

 

 

1 924 059,53

 

Haljastus

 

 

 

13

Muru

5 340

636148,91

14

Mägivaher "Leopoldii"

tk

1

3652,25

15

Kirsipuu "Accolade"

tk

22

80349,50

16

Õunapuu "Evereste"

tk

11

40174,75

17

Harilik sirel

tk

42

17530,80

18

Ebajasmiin

tk

9

4226,18

19

Siberi kontpuu

tk

34

26609,25

20

Värd- forsüütia

tk

68

31931,10

21

Magesõstar

tk

1 567

686769,09

22

Harilik pihelenelas

tk

139

65270,93

23

Oivaline tulp "Van Tubergens"

tk

25 000

365225,00

24

Turkestani tulp

tk

5 000

78262,50

25

Kevadine krookus "Vanguard"

tk

25 000

365225,00

26

Roniv hortensia

tk

95

2478,31

27

Rohesein mänguväljakule

m

121

353537,80

 

Kokku haljastus:

 

 

2 757 391,36

 

Piirded, tugimüür, väravad

 

 

 

28

Metallist piirdeaed

m

728

3059678,42

29

Puidust piirdeaed

m

211

398596,13

30

Betoonist tugimüür (Kungla tn juures)

m

42

947302,69

31

Ühepoolne metallist jalgvärav h=1,5m, l=1m

tk

4

41740,00

32

Ühepoolne metallist jalgvärav h=2,0m, l=1m

tk

5

62610,00

33

Kahepoolne metallist jalgvärav h=2,0m, l=2m

tk

1

16696,00

34

Kahepoolne metallist tiibvärav h=2,0m, l=3m

tk

1

24000,50

35

Kahepoolne metallist tiibvärav h=2,0m, l=4,6m

tk

2

62610,00

 

Kokku piirded, müür, väravad:

 

 

4 613 233,74

 

Kellatorn ja linnamööbel

 

 

 

36

Kellatorn

tk

1

353642,15

37

Prügikonteiner

tk

1

51131,50

 

Kokku kellatorn ja linnamööbel:

 

 

404 773,65

 

Teavitussüsteem

 

 

 

38

Infotulp

tk

1

239435,25

39

Automaatne teavitussüsteem

kompl

1

116872,00

 

Kokku teavitussüsteem:

 

 

356 307,25

 

Projekt

 

 

 

40

Mänguväljaku projekt

tk

1

36720,00

 

Kokku põhivara:

 

 

19 919 462,71

 

Väheväärtuslik vara

 

 

 

41

Pink Contour

tk

49

956875,13

42

Pink  (Tööstuse tänava juures)

tk

4

41740,00

43

Prügikast

tk

38

233952,70

44

Hauakivide ekspositsioon

kompl

1

6252,10

45

Teemärgistus

tk

1

65,74

 

Kokku väheväärtuslik vara:

 

 

1 238 885,67

 

Kokku põhivara ja väheväärtuslik vara:

 

 

21 158 348,39

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

 

 


Tallinna Linnavalitsuse 30. septembri 2009

korralduse nr 1593-k

LISA 2

Tallinna Keskkonnaameti bilansist Tallinna Kommunaalameti hallatava asutuse Kadrioru Park valdusesse ja bilanssi üleantavad Kalamaja kalmistupargi lastemänguväljaku rajatised

 

 

Jrk nr

Töö nimetus

Ühik

Maht

Maksumus

 

 

 

Piirded, katted

 

 

 

 

 

1

Liivast dreenikiht

kompl

1

109 426,28

 

 

2

Killustikalus

kompl

1

64 617,58

 

 

3

Graniitsõelmetest kate

767,7

32 366,23

 

 

4

Plastikust kivide piire

kompl

1

14 229,00

 

 

5

Eurofleks kummikate

732,3

665 646,76

 

 

 

Piirded, katted kokku:

 

 

886 285,85

 

 

 

Haljastus

 

 

 

 

 

6

Magesõstra põõsad

tk

90

5 501,88

 

 

 

Haljastus kokku:

 

 

5 501,88

 

 

 

Mänguväljaku elemendid

 

 

 

 

 

7

Bow laud M62601

tk

1

2 914,06

 

 

8

Vedrukiik ELE 400002F

tk

1

7 311,19

 

 

9

Kiik Swing ELE 400103

tk

1

19 668,01

 

 

10

Vedru Spica 2 GXY 8015

tk

1

11 617,95

 

 

11

Ronila Canyon ELE 5000010

tk

1

170 514,20

 

 

12

Junior Spica ELE 4000058F

tk

1

9 655,40

 

 

13

Ronila Tower ELE 400050

tk

1

126 070,87

 

 

14

Linnupesa kiikSPME 40095

tk

1

37 429,82

 

 

15

Liivakast M 50570

tk

1

4 784,11

 

 

16

Fitnesselement FA 06

tk

1

20 199,57

 

 

17

Fitnesselement 257WD 155A

tk

1

41 887,54

 

 

18

Fitnesselement 257WD 155B

tk

1

22 325,85

 

 

19

Fitnesselement 257WD 155C

tk

1

23 388,99

 

 

20

Fitnesselement 257WD 155E

tk

1

21 581,65

 

 

 

Mänguväljaku elemendid kokku:

 

 

519 349,21

 

 

 

Pargiinventar

 

 

 

 

 

21

Pink FE 8001

tk

13

27 316,61

 

 

22

Prügikast

tk

8

15 309,15

 

 

 

Pargiinventar kokku:

 

 

42 625,76

 

 

 

Projekt

 

 

 

 

 

23

Projektdokumentatsioon

tk

1

15 810,00

 

 

 

Projekt kokku:

 

 

15 810,00

 

 

 

Lastemänguväljaku rajatised kokku

 

 

1 469 572,70

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 30. septembri 2009

korralduse nr 1593-k

LISA 3

 

Tallinna Kommunaalameti bilansist hallatava asutuse Kadrioru Park valdusesse ja bilanssi üleantavad kino „Sõprus“ esise purskkaevu rajatised

 

 

Jrk

Töö nimetus

Ühik

Maht

Maksumus

nr.

 

 

 

 

 

Purskkaev

 

 

 

1

Purskkaevu basseini graniidist servablokk

tk

24

114419,67

2

Purskkaevu basseini graniidist põhjablokk

tk

24

198639,63

3

Purskkaevu basseini keskmine terasest rest R-1

tk

1

4514,84

4

Purskkaevu basseini klaasplaat KP-1

tk

1

11399,07

5

Purskkaevu tehnoloogia

tk

1

951145,46

6

Veemõõdusõlm

kompl

1

6615,15

7

Kanalisatsioonitorustik

m

16

33609,14

8

Veetorustik

m

6

8741,70

9

Kastmisvee torustik

m

8

8820,20

 

Kokku purskkaev:

 

 

1 337 904,85

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär