Tallinna Linnavalitsus 30.09.2009 määrus number 75.
Tallinna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni põhitegevuspiirkonna veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinnad

Akt viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Tallinna ühisveevarustuse ja kanalisatsiooni põhitegevuspiirkonnas määratud vee ettevõtja tegevuse jätkamise pikendamine Tvk o 296 13.12.2007
2 Vee-ettevõtja määramine Tallinna ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni põhitegevuspiirkonnas Tvk o 396 30.11.2000 30.11.2000
3 Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise kord Tvk m 47 22.12.1999 01.01.2000