Tallinna Linnavolikogu määruse eelnõu "Tallinna Linnavolikogu 14. detsembri 2006 määruse nr 70 "Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti põhimäärus" muutmine"

Tallinna Linnavalitsus 23.09.2009 istungi protokoll number 40/21
jõustumine 23.09.2009

Redaktsiooni kehtivus 23.09.2009 - ...

VÄLJAVÕTE

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

ISTUNGI PROTOKOLL

 

 

Tallinn

23. september 2009 nr 40

 

 

Päevakorrapunkt 21

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu määruse eelnõu „Tallinna Linnavolikogu 14. detsembri 2006 määruse nr 70 “Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti põhimäärus“ muutmine“

 

 

 

 

O t s u s t a t i:

 

esitada Tallinna Linnavolikogule määruse eelnõu „Tallinna Linnavolikogu 14. detsembri 2006 määruse nr 70 “Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti põhimäärus“ muutmine“.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

 

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

VÄLJAVÕTE ÕIGE