Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Ajutise komisjoni moodustamine tunnustusauhinna "Hoovid korda" preemiasaajate väljaselgitamiseks
Tallinna Linnavalitsus 16.09.2009 korraldus number 1496
Redaktsiooni kehtivus: - 27.03.2019

 Redaktsioonid

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 27.03.2019 nr 450

REDAKTSIOON:
Tlv k 10.02.2016 nr 212

Tlv k 12.02.2014 nr 207
Tlv k 04.05.2011 nr 749
Tlv k 13.10.2010 nr 1568

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

   16. september 2009 nr 1496-k

 

Ajutise komisjoni moodustamine tunnustusauhinna “Hoovid korda” preemiasaaja väljaselgitamiseks

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ja Tallinna põhimääruse § 50¹ lg 6  alusel ning tulenevalt vajadusest tunnustada korteriühistuid tunnustusauhinnaga projektis “Hoovid korda” väljapaistvalt teostatud tööde eest

 

     

1. Moodustada Tallinna Linnavalitsuse ajutine komisjon tunnustusauhinna “Hoovid korda” preemiasaaja väljaselgitamiseks (edaspidi komisjon).

2. Kinnitada punktis 1 nimetatud komisjoni koosseis alljärgnevalt:

esimees:            Kalle Klandorf            Tallinna abilinnapea;

                        (Tlv k 04.05.2011 nr 749)

liikmed: Ain Valdmann             Tallinna Kommunaalameti juhataja;

            Reio Vesiallik              Tallinna Kommunaalameti juhataja asetäitja;
                         (Tlv k 10.02.2016 nr 212)

Tarmo Sulg                   Tallinna Kommunaalameti juhataja asetäitja;

                        (Tlv k 04.05.2011 nr 749)

Kristiina Kupper           Tallinna Keskkonnaameti linna maastikuarhitekt;   
                       (Tlv k 12.02.2014 nr 207)

Jaan Rõõmussaar          Tallinna Linnakantselei Raepressi toimetaja;

                        Urmas Kaldaru             Tallinna Linnaplaneerimise Ameti linnadisainer.

3. Komisjonil on õigus oma töösse kaasata täiendavalt linnaosade valitsuste ja teiste asutuste esindajaid.

4. Komisjoni kutsub kokku ja komisjoni tööd korraldab Tallinna Kommunaalamet.

5. Lõpetada Tallinna Linnavalitsuse 30. jaanuari 2008 korraldusega nr 138-k tunnustusauhinna “Hoovid korda 2007” preemiasaaja väljaselgitamiseks moodustatud ajutise komisjoni tegevus.

6. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 30. jaanuari 2008 korraldus nr 138-k „Ajutise komisjoni moodustamine tunnustusauhinna “Hoovid korda 2007” preemiasaaja väljaselgitamiseks”.

7. Tallinna Kommunaalametil teha korraldus teatavaks punktis 2 nimetatud isikutele.

8. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär