Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Ajutise komisjoni moodustamine läbirääkimisteks AKTSIASELTSIGA TALLINNA VESI veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna vähendamiseks 2010. aastal
Tallinna Linnavalitsus 09.09.2009 korraldus number 1452
Redaktsiooni kehtivus: - 27.10.2010

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 27.10.2010 nr 1656

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

9. september 2009 nr 1452-k

 

 

Ajutise komisjoni moodustamine läbirääkimisteks AKTSIASELTSIGA TALLINNA VESI veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna vähendamiseks 2010. aastal

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ja Tallinna põhimääruse § 501 lg 6 alusel ning tulenevalt 30. novembril 2007 Tallinna linna, AKTSIASELTSI TALLINNA VESI ja United Utilities (Tallinn) B.V. vahel sõlmitud „Teenuslepingu ja 30. septembri 2002 lepingu, 14. märtsi 2005 lepingu ning sademetevee lepingu ja tuletõrjehüdrantide lepingu muutmise lepingu“ Lisas II sätestatust tõusevad alates 1. jaanuarist 2010 veevarustuse ja reovee ärajuhtimise hinnad 1,1 % võrra arvutatuna järgmiselt: K koefitsient 2 %, seadusemuudatus 0,0% ja tarbijahinnaindeksi muutus ‑0,9 %, kokku muudatus 1,1 %, Tallinna Linnavalitsus lepingus ettenähtud hinnatõusuga ei nõustu

 

 

     

1. Moodustada Tallinna Linnavalitsuse ajutine komisjon läbirääkimisteks AKTSIASELTSIGA TALLINNA VESI veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna vähendamiseks 2010. aastal.

2. Kinnitada punktis 1 nimetatud komisjoni koosseis alljärgnevalt:

esimees:

Jaanus Mutli

Tallinna abilinnapea

aseesimees:

Deniss Boroditš;

Tallinna abilinnapea

liikmed:

Priit Lello

Tallinna Linnakantselei õigusteenistuse direktor

 

Väino Sarnet

Tallinna Linnakantselei linna sisekontrolöri teenistuse ekspert

 

Vello Ervin

Tallinna Ettevõtlusameti linna äriühingute järelevalve osakonna juhataja

 

Aave Jürgen

Tallinna Ettevõtlusameti hinna ja tarbijakaitse teenistuse direktor

3. Komisjonil lõpetada läbirääkimised hiljemalt 30. septembriks 2009.

4. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks punktis 2 nimetatud isikutele.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär